NOV Nieuws

Haalbaarheidsonderzoek Parkeervarianten Noordwijk aan Zee

Op dinsdag 17 september jl. presenteerde Wethouder Ter Hark een nieuwe parkeervariant in het al lang lopende proces van het vergroten van de parkeercapaciteit in Noordwijk aan Zee.

Een korte, heldere presentatie met een cijfermatige onderbouwing van de - al dan niet tijdelijke - verdwijning en toevoeging van parkeerplekken in Noordwijk aan Zee.

 

De variant met een parkeergarage onder Grand Hotel Huis ter Duin, een parkeergarage onder de Huis ter Duinstraat nabij café De Punt en de te ontwikkelen parkeergarages op de Maarten Kruytstraat, Jan Kroonsplein en bij Hotel van Oranje lijkt tegemoet te komen aan de wensen van veel ondernemers en bewoners.

 

De NOV heeft het College en de gemeenteraadsleden opgeroepen om de gepresenteerde variant zo spoedig mogelijk te onderzoeken en uit te werken om te voorkomen dat er tijdens de diverse geplande (bouw)projecten de komende jaren geen enorme tekorten aan parkeerplaatsen ontstaan. 

Rondetafelgesprek 17 september 2019

Presentatie Haalbaarheidsonderzoek Parkeervarianten Noordwijk aan Zee