Over de NOV

Lees meer

NOV Lid worden

Lidmaatschap

U bent van harte welkom


Waarom lid worden?
De Noordwijkse Ondernemers Vereniging is met circa 500 leden één van de grootste en meest actieve verenigingen van Nederland. Tijdens de vele bijeenkomsten, zoals de maandelijkse Soos en de Algemene Ledenvergaderingen houden wij u en elkaar op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het ondernemersklimaat van Noordwijk. Samen bereiken we meer!

Kan ik lid worden?
Het lidmaatschap van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging kent drie criteria. Aan minimaal één van deze criteria moet naar het oordeel van het bestuur zijn voldaan om lid te worden:

- U heeft of start een bedrijf in Noordwijk of in de directe omgeving.
- U heeft een aanmerkelijk zakelijk belang in Noordwijk.
- U bent woonachtig in Noordwijk en u heeft een bedrijf buiten Noordwijk. 

De NOV kent onderstaande categoriën:

NOV Lid
Het lidmaatschap bedraagt € 129,34 excl. btw per jaar en is geldig voor 1 persoon per onderneming.

NOV Lid + vaste partner/medewerker(s)
Wanneer u met uw vaste partner (vriend, vriendin, echtgenoot, echtgenote) of zakelijke partner(s)/medewerker(s) (werkzaam binnen de onderneming welke geregistreerd staat als lid bij de NOV) de sociëteit en/of andere NOV evenementen wilt bijwonen dan kunt u zijn/haar naam doorgeven aan het secretariaat. U ontvangt een factuur van € 55,79 excl. btw (per jaar) per extra persoon. Een partner (vriend, vriendin, echtgenoot, echtgenote) of zakelijke partner(s)/medewerker(s) hebben geen statutaire status en geen stemrecht

NOV Lid + introducé
Wij stimuleren het introduceren van nieuwe leden, uitgaande van het feit dat uw introducé een ondernemer is die voldoet aan de criteria van het NOV lidmaatschap. Uw introducé kan 2x aanwezig zijn alvorens zijn/haar lidmaatschap geformaliseerd wordt. Introducés dienen zich net als leden bij binnenkomst in te schrijven. De NOV sociëteit kan gratis bijgewoond worden. Voor overige NOV events geldt een introductiebijdrage, welke in de uitnodiging vermeld wordt (bijv. De Haringparty). 

Senior NOV Lid
De NOV kent historisch de categorie “Senior NOV Leden”. Dit zijn voormalig NOV Leden die als ondernemer zijn gestopt maar nog wel van belang zijn voor het netwerk van de NOV. Deze Senior NOV Leden hebben geen statutaire status en geen stemrecht. De bijdrage van een Senior Lid bedraagt € 55,79 excl. btw per jaar, ter dekking van de kosten van de netwerkborrels.

Genodigden
Het bestuur heeft de vrijheid om gasten uit te nodigen voor een event. Denk aan sprekers, sponsors, journalisten of betrokken relaties die vanuit een politieke, juridische of non-profit rol een bijdrage kunnen leveren aan het netwerk van de aanwezige ondernemers. 

Opzegging
U kunt het secretariaat schriftelijk informeren dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Er wordt een opzegtermijn gehanteerd van 1 maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Er vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

NOV-'Spelregels'
De NOV heeft de 'spelregels' overzichtelijk voor u gebundeld. Met deze 'spelregels' vragen we tevens uw aandacht voor het uitnodigingsbeleid en de no-show regel als het gaat om aan-/afmelden voor evenementen waarbij een aanmelding vereist is.
Bekijk hier de NOV-'Spelregels'.

Aanmelden
Laat uw interesse weten en wij nemen contact met u op. Mocht u nog vragen hebben, dan is daar in een persoonlijk telefoongesprek met onze secretaris alle gelegenheid voor.

 

Typ bovenstaande code over.