NOV Nieuws

Voorwoord NOV nieuwsbrief januari 2020

'Een nieuw jaar met nieuwe kansen voor Noordwijk haar ondernemers en inwoners'.

Zo luidde de korte samenvatting van de nieuwjaar speech die ik, mede namens het bestuur van de NOV, heb mogen uitdragen. Vooral omdat wij er als ondernemers elk jaar weer een stapje moeten bijzetten om de resultaten van voorgaande jaren weer te behouden of te verbeteren en er natuurlijk ook voor te zorgen dat onze teams met hetzelfde enthousiasme diezelfde kansen ook zien. Ondernemen is niet altijd makkelijk en elk jaar staat er ook weer een rijtje vernieuwde regelgeving klaar die wij dan weer moeten adopteren in onze bedrijfsvoering om aan de nieuwe eisen te voldoen. De tijd van terugkijken op het jaar dat achter ons ligt is dan ook voorbij en met volle energie gaan we met 2020 verder aan de slag.

In de speech heb ik ook een aantal evenementen aangehaald die in 2020 een extra boost kunnen geven zoals de komst van een aantal raceteams uit de Formule 1, het themajaar ’75 jaar vrijheid’ en natuurlijk de verwacht Bad status van Noordwijk. Dit is natuurlijk naast alle evenementen die al voor 2020 op de agenda staan zoals deze bij Noordwijk Marketing op de agenda te vinden zijn. Het is aan het begin van dit jaar dan ook wel gepast om, via deze weg, alle vrijwilligers die deze evenementen het komend jaar mogelijk gaan maken alvast heel erg te bedanken voor hun inzet. Zonder hen zou het organiseren van de meeste van deze evenementen helemaal niet mogelijk zijn en juist daarom zijn wij hen veel dank verschuldigd. 

Ook vanuit het vernieuwde NOV-Events worden door Monica en Linda een aantal mooie events voor ons georganiseerd om in 2020 meer met elkaar te beleven, te doen en daarmee elkaar nog beter te leren kennen. Het eerste event staat al gepland op woensdag 29 januari en hiervoor kun je je nog inschrijven.

Op 14 februari zien wij elkaar weer op de Soos, hopelijk in aanwezigheid van onze nieuwe burgemeester, en op een later moment zullen wij een, voor die dag, passende presentatie kunnen communiceren.

 

Arjan van den Akker
Voorzitter NOV