NOV Nieuws

Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen voor ondernemers gemeente Noordwijk

Spoedoverleg

Vanmiddag heeft de NOV, tezamen met KHN en Noordwijk Marketing een spoedoverleg gehad met onze burgemeester Wendy Verkleij, wethouder Roberto Ter Hark, Secretaris Carsten Hof en Sindy van Leeuwen & Arie Musch van de afdeling 'Economie en Bedrijven' -  over de huidige stand van zaken en de door ons verstuurde brief inzake 'Ondersteuning Bedrijfsleven Noordwijk'.

Het college heeft vanmorgen onze brief behandeld en vanmiddag na ons overleg is er een inhoudelijke reactie verkregen die ook op de gemeentelijke website gepubliceerd is. 

6 miljoen euro
Ons voornaamste voorstel om alle gemeentelijke belastingen voor alle ondernemers in Noordwijk op te schorten tot het laatste kwartaal van 2020 is met veel begrip ontvangen. In totaal gaat dit om een bedrag van 6 miljoen euro waarvoor uitstel is verleend.

Onze andere punten zoals onder andere, meer fondsen voor Noordwijk Marketing om de economie van ons dorp straks extra aan te jagen zijn positief ontvangen en worden middels een aanvalsplan vormgegeven en uiteindelijk naar de Raad ter goedkeuring gebracht.

Wij hebben volgende week een vervolgoverleg en zullen de stand van zaken dan weer doornemen en acteren op zaken die nodig zijn.

Meer cashflow-ruimte
Met deze uitstel van betaling is er iets meer cashflow-ruimte om voor ons als ondernemers door deze exceptionele tijden heen te laveren. Vanuit de gemeente is dit het maximale dat verwacht en gedaan kan worden. Wij zijn dan ook in verdere afwachting op de landelijke overheid en hun verdere plannen en vormen van ondersteuning.

Er ligt vooralsnog geen draaiboek klaar met de vervolgstappen die genomen gaan en kunnen worden.

Probeer allen positief te blijven en vast te houden aan het feit dat na deze zware storm toch ergens weer de zon moet gaan schijnen.