NOV Nieuws

Uitnodiging Openbare Algemene Ledenvergadering

Geachte leden, geachte Ondernemers, 
Namens de voorzitter wordt u hierbij uitgenodigd voor de Openbare Algemene Leden Vergadering van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging.

Het Ondernemersfonds Noordwijk is een initiatief ten gunste van alle ondernemers in Noordwijk. Om die reden heeft het NOV Bestuur ook de niet-NOV-leden een uitnodiging gestuurd om deze Openbare Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
 
Tijdens deze OALV wordt er gestemd over het mogelijk op te richten Ondernemersfonds. Bij binnenkomst wordt uw aanwezigheid geregistreerd, waarna u een stembiljet ontvangt. Bij de stemming is een notaris aanwezig.
 
Datum : Maandag 9 november 2015, aanvang: 20.15 uur
Locatie : Radisson Blu Palace Hotel, Pickeplein 8, Noordwijk 
Onderwerp : Oprichting Ondernemersfonds Noordwijk: ja of nee

Programma :

1. Opening
2. Inleiding door voorzitter Cees van Wijk
3. Ondernemersfonds, presentatie en forumdiscussie
4. Stemming
5. Sluiting
6. Borrel

Voor meer informatie over het Ondernemersfonds Noordwijk verwijzen wij u naar onze website: https://www.novnoordwijk.nl/dossiers/Ondernemersfonds/

Wij verzoeken u om uw aanwezigheid aan te melden: info@novnoordwijk.nl.

Met vriendelijke groet,

Tom van Schie
Secretaris NOV