NOV Nieuws

Toekomst De Grent en parkeervarianten

Onlangs heeft de gemeenteraad een budget van 330.000 euro beschikbaar gesteld voor verfraaiing van Koningin Wilhelmina Boulevard, Hoofdstraat en Kerkstraat. Winkeliers en ondernemers hebben zelf concrete ideeën voorgesteld om de uitstraling van de winkelstraten aan te pakken. Te denken valt aan het verbeteren van groen, bestrating, verlichting, huisstijl voor reclame-uitingen, fietsenstalling, bankjes. Voor de Koningin Wilhelmina Boulevard zijn door de raad voorstellen goedgekeurd om meer rust en eenheid te creëren; zoals minder (informatie)borden, afvalbakken, meer uniformiteit in straatmeubilair en bewegwijzering.

Verfraaiing van de Grent

Een andere locatie die aandacht behoeft is De Grent, een van de belangrijkste entrees van Noordwijk. Wethouder Hans Bakker heeft samen met KHN Afdeling Noordwijk op 15 juni jl. een bijeenkomst georganiseerd voor exploitanten en vastgoedeigenaren. Doel was hen informeren over de mogelijkheden om op korte termijn de uitstraling van de Grent te verbeteren. Er ligt een tiental voorstellen waaruit spoedig een keuze wordt gemaakt. Alle betrokkenen realiseren zich dat er ook aanvullende maatregelen nodig zijn om de aantrekkelijkheid en economische slagkracht van de Grent op langere termijn te versterken. Dat lukt alleen als er periodiek overleg is tussen Grent-ondernemers en gemeente. Niet alleen over de uitstraling, ook over het horeca-beleid.

Een van de voorstellen om De Grent visueel aantrekkelijker te maken.

Presentatie Parkeervarianten op 28 juni a.s.

Om een kwaliteitsslag te maken op de Grent en in heel Noordwijk aan Zee is er de ontwikkelstrategie Noordwijks HoogTij. Parkeren speelt daarbij een cruciale rol. Een structurele parkeeroplossing biedt letterlijk en figuurlijk ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Het college van B&W heeft in 2017 opdracht gekregen van de gemeenteraad om een aantal parkeervarianten te onderzoeken. Op donderdag 28 juni a.s. worden de eerste resultaten gepresenteerd in theater de Muze aan het Wantveld; inloop van 17:30 uur, start om18:00 uur. U bent van harte welkom.