NOV Nieuws

Toch derde koopcentrum in Noordwijk? NOV stelt kritische vragen aan gemeentebestuur

De aanvraag voor een vergunning om de supermarkt aan het Rederijkersplein uit te breiden en het daarvoor neergelegde ontwerpbesluit, heeft bij de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) tot de nodige kritische vragen geleid. In tegenstelling tot wat in het Actieprogramma Economie is vastgelegd, lijkt Noordwijk nu toch een derde koopcentrum te gaan creëren.

De aanvraag voor een vergunning om de supermarkt aan het Rederijkersplein uit te breiden en het daarvoor neergelegde ontwerpbesluit, heeft bij de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) tot de nodige kritische vragen geleid. In tegenstelling tot wat in het Actieprogramma Economie is vastgelegd, lijkt Noordwijk nu toch een derde koopcentrum te gaan creëren.

Twee koopcentra

In het Actieprogramma Economie 2014 – 2017 dat de gemeente Noordwijk in februari 2014 presenteerde staat onder andere: ‘structureel beleid gericht op de concentratie van detailhandel in 2 kernen; geen uitbreiding / toevoeging van het totaal aantal vierkante meters winkeloppervlakten; geen uitbreiding van het aantal vierkante meters detailhandel in de periferie / buitengebied.’
 
“Een uitbreiding van de supermarkt aan het Rederijkersplein past niet binnen dit actieprogramma,” zegt Cees van Wijk, voorzitter van het NOV. “Reden voor ons om onze zienswijze neer te leggen bij de gemeente. Het gaat niet om het tegenhouden van een supermarkt op het Rederijkersplein, daar is door de jaren heen altijd al een supermarkt geweest. De uitbreiding van de supermarkt staat echter haaks staat op het Actieprogramma Economie voor de Detailhandel dat dit jaar is gepresenteerd.” De NOV komt met haar zienswijze op voor het gemeenschappelijk belang van de lokale ondernemers én voor het winkelend publiek, stelt bestuurslid Leon van Reisen. “De bedoeling van het actieprogramma van de gemeente is dat er twee mooie koopcentra zijn, waar zowel grote als kleinere ondernemers zich vestigen. Zo ontstaat een breed winkelaanbod en dat is goed voor zowel de detaillisten als de inwoners van Noordwijk.” 

Kritische vragen

De NOV heeft het gemeentebestuur een aantal schriftelijke vragen gesteld. “Wij vragen ons af hoe de instemming met dit voorstel zich verhoudt tot het uitgezette beleid en of er ook is gekeken hoe dit uitpakt voor de detailhandel in de twee koopcentra. Uit de vier punten die wij in onze zienswijze hebben aangevoerd komt onder andere naar voren dat, als deze winkel wordt vergroot het een aantrekkende werking heeft op publiek. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid meer mensen daar hun boodschappen gaan doen, in plaats van de in het actieprogramma aangegeven koopcentra. Dit trekt dus omzet weg uit de bestaande winkels,” zegt Leon van Reisen. Het college van Noordwijk heeft al ingestemd met het voorstel om een uitgebreide procedure te starten, zo is te lezen op de digitale nieuwspagina van de gemeente. Hierdoor wordt voor de aanvrager de kans vergroot een vergunning voor de uitbreiding van de supermarkt te krijgen. Eén van de vragen van de NOV is hier al beantwoord. De supermarkt gaat zorgen voor 13 extra parkeerplekken, terwijl er volgens de norm 12 extra parkeerplekken nodig zijn. “Er zal meer verkeersdruk ontstaan door zowel de bezoekers als voor de aan- en afvoer van producten en meer verkeer werpt weer andere vragen op. Bijvoorbeeld of er onderzoek is gedaan naar de effecten van de extra verkeersbewegingen. Daarom hebben wij gevraagd inzicht te krijgen in de effecten van de uitbreiding op onder andere milieu, geluidshinder en veiligheid,” zegt Cees van Wijk. “Wij willen benadrukken dat NOV staat voor vrij ondernemerschap en vrij ondernemerschap is een groot goed. Onze zienswijze is dan ook zeker niet gericht tegen de ondernemer, maar wij willen van de gemeente weten waarom zij zich niet houden aan hun actieplannen; plannen die na gedegen onderzoek en overleg met vele partijen zijn samengesteld. In die plannen wordt uitgegaan het aantrekkelijk maken en gezond houden van twee koopcentra en nu lijkt toch een derde koopkern te ontstaan. Dat is de achterliggende gedachte bij de vragen die wij hebben gesteld. Niets meer en niets minder,” vult Cees van Wijk aan. “Het is jammer dat de gemeente niet direct in gesprek is gegaan met de NOV en/of winkeliersvereniging. Dat had vragen en onduidelijkheden voorkomen.”