NOV Nieuws

Stichting Ondernemersfonds Noordwijk is in oprichting

De gemeenteraad stemde in augustus 2016 in om per 1 januari 2017 een ondernemersfonds in Noordwijk op te richten. Om te komen tot de daadwerkelijke oprichting en de formatie van
een bestuur is er een kopgroep samengesteld van mensen die zich in de aanvang hard hebben gemaakt voor de komst van een ondernemersfonds in Noordwijk. 

De kopgroep bestaat uit Nico Stokman, Rens van Abswoude, Peter van Blanken, Cees van Wijk en Ewout Cassee. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de juridische opzet, waarbij gedacht moet worden aan het opstellen van de statuten, een huishoudelijk reglement en een reglement van uitkering. Ook wordt er gezocht naar mensen die zitti ng kunnen nemen in het bestuur van het Ondernemerfonds Noordwijk. Er komt een onafhankelijk voorzitter en vanuit
diverse sectoren nemen mensen zitting in het bestuur. De Stichting Ondernemersfonds Noordwijk wordt nog dit jaar opgericht.

Sectorverenigingen

In februari 2017 factureert de gemeente de jaarlijkse onroerende zaakbelasting. Voor niet-woningen vindt een opslag van 20% op de OZB plaats. Op die manier wordt er structureel ongeveer € 350.000 per jaar in het fonds gestort om doelen te financieren die ten gunste
komen van ondernemers. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld glasvezel in buitengebieden, parkmanagement en retailpromotie. Voordeel hiervan is dat er een substantieel bedrag bijeen wordt gebracht en dat iedereen meebetaalt. Om straks aanspraak te kunnen maken op het geld uit het fonds, is het de bedoeling dat verschillende sectoren zich gaan verenigen in een sectorvereniging. Ook hiervoor is de kopgroep in gesprek met mensen uit de diverse sectoren. Er wordt een voorzet gegeven om te komen tot de oprichting van een aantal sectorverenigingen, denk aan bedrijventerreinen, horeca, retail en non-profit. Het staat ondernemers vrij om een eigen sectorvereniging op te richten, of zich bij een sectorvereniging naar keus aan te sluiten. Het advies van de kopgroep is om te kiezen voor de kracht van de verbinding. Met elkaar bereik je meer, dat is ook één van de doelstellingen van het ondernemersfonds. 

Heeft u vragen over het ondernemersfonds mail dan naar iinfo@novnoordwijk.nl