NOV Nieuws

Status oprichting Ondernemersfonds Noordwijk

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de oprichting van het Ondernemersfonds in Noordwijk. In dit artikel zetten we nog eens kort uiteen welke stappen er op dit moment doorlopen worden. De officiële oprichting van de stichting ‘op papier’ zal voor 31 december plaatsvinden.

Voorlopig bestuur

Stichting Ondernemersfonds Noordwijk wordt in eerste instantie met een voorlopig bestuur opgericht. Dat zal onder andere bestaan uit bestuursvoorzitter Alice Saat, Rens van Abswoude voor de bedrijventerreinen, Peter van Blanken voor de retail en Nico Stokman voor de horeca. Voor de vertegenwoordigers van non-profit, agrarisch en dienstverlening/overig lopen op dit moment gesprekken.Het voorlopige bestuur van de stichting zal daarna het convenant met de gemeente tekenen. Dit is één van de eerste taken van het voorlopige stichtingsbestuur. Zoals bekend is het convenant al beschikbaar en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad.

Belangenverenigingen

Om het ondernemersfonds te dragen, en om beslissingen te nemen over hoe het geld vanuit de stichting besteed gaat worden, zullen er belangenverenigingen worden opgericht. Gesprekken met de diverse sectoren zijn gaande, om zo tot de oprichting van zes belangenverenigingen te komen, te weten: 1 Horeca en toerisme, 2 Retail, 3 Bedrijventerreinen, 4 Non-profit (onderwijs, zorg, cultuur en sport), 5 Agrarisch en
6 Dienstverlening/Overig. Deze belangenverenigingen krijgen een afgevaardigde in het bestuur van de stichting.

Lid worden

Als de besturen van de belangverenigingen zijn gevormd, volgt er per vereniging een oproep per brief naar bedrijven/instellingen om zich aan te melden bij de belangenvereniging waar zij het beste bij passen. OZB-niet woningen betalers worden dus niet automatisch lid. Bedrijven die zich niet aanmelden als lid bij een belangenvereniging, worden dus géén lid en besluiten dan ook niet mee over de besteding van het geld uit het ondernemersfonds.

Adviesraad

De stichting krijgt ook een adviesraad. Iedere belangenvereniging krijgt een zetel in die adviesraad. De leden van de adviesraad worden door de verenigingen aangewezen. Belangrijkste functie van de adviesraad is advisering van het bestuur van de stichting en het goedkeuren van dorpsbrede projecten op basis van een meerderheid die bepaald wordt op basis van de OZB opbrengst. Maximaal 10% van het ondernemersfonds zal kunnen worden besteed aan dorpsbrede projecten.

Opbrengst

De verwachting is dat er rond de € 350.000 opbrengsten in het fonds zullen vloeien. De Gemeente Noordwijk maakt een overzicht van de opbrengst per sector. Dit bepaalt dan wat per belangenvereniging kan worden uitgegeven. Over de uitgaven (=trekkingsrechten) bij de belangenverenigingen wordt binnen die verenigingen besloten. De stichting krijgt geen inzicht in de individuele OZB-gegevens. De stichting zal er op toezien dat de 20% OZB-meeropbrengst ook echt 1-op-1 naar het ondernemersfonds wordt doorgestort.

April 2017

Op dit moment wordt er gewerkt aan de opzet van de website www.ondernemersfondsnoordwijk.nl. Er wordt wekelijks vergaderd om alles zo spoedig en goed mogelijk te laten verlopen. De eerste gelden komen binnen op 1 april 2017. Vanaf dat moment kunnen er projecten gerealiseerd worden. Het voorlopig bestuur roept een ieder op alvast na te denken over projecten voor de eigen sector. Het streven is om op de datum van de OZB aanslag in februari 2017 de structuur inclusief verenigingen rond te hebben.