NOV Nieuws

Richtlijnen tijdelijk bezorgvignet

De huidige situatie en richtlijnen rondom het tijdelijk bezorgvignet worden hier uiteengezet. 

De spelregels

  1. Alleen ondernemers die warme maaltijden bezorgen kunnen gebruik blijven maken van het tijdelijk bezorgvignet;
  2. Het parkeren dient geen overlast met zich mee te brengen voor voetgangers of hulpdiensten;
  3. Laden en lossen mag te allen tijde op de daarvoor aangewezen plaatsen. Het moet echt duidelijk zichtbaar gemaakt worden dat het om laden en lossen gaat. Het betreft hier dan ook een kort tijdsbestek; 
  4. Mochten (naar mening van de Boa) zich onwenselijke situaties voordoen dan zal deze dat kenbaar maken. Door de betreffende ondernemer zal er direct op geschakeld worden. De mening van de Boa is hierbij doorslaggevend waarbij zijn/haar instructies per direct opgevolgd dienen te worden;
  5. Het tijdelijk bezorgvignet kan alleen gebruikt worden voor het bezorgen van warme maaltijden tussen 17.00 en 21.00 uur. Het is dus geen parkeervergunning welke overal gebruikt kan worden voor kort of lang parkeren. De link tussen het bezorgen en de onderneming moet logischerwijs gemaakt kunnen worden en dus in de nabijheid van elkaar zijn;
  6. Het is niet toegestaan om zelf meerdere vergunningen uit te printen dan het aantal dat door de Noordwijkse Ondernemers Vereniging is uitgegeven. De gemeente beschikt over een overzicht en zal hierop toezien;
  7. Bij de bezorging aan een huisadres gelden eveneens de hierboven genoemde richtlijnen. Geen blokkades en herkenbaar als bezorgdienst die aan het laden en lossen is (knipperlichten en bezorgvignet);
  8. Er kunnen maximaal 2 gepersonaliseerde tijdelijke bezorgvignetten per onderneming worden aangevraagd (bedrijfsgebonden);
  9. De eerder uitgegeven bezorgvignetten voor non-food ondernemers zijn met ingang van heden niet meer geldig.

De richtlijnen verschaffen duidelijkheid en begrip voor elkaar en zullen daarmee ongewenste situaties voorkomen. 

We rekenen dan ook op uw medewerking!


Heeft uw horecaonderneming nog geen tijdelijk bezorgvignet en levert u warme maaltijden?

U kunt een aanvraag indienen via info@novnoordwijk.nl. Na goedkeuring ontvangt u zo spoedig mogelijk de vignetten.