NOV Nieuws

Retail lab: Al doende leren

Na de uitgebreide inventarisatie van alle ideeën en suggesties om de winkelgebieden aantrekkelijker te maken wordt er inmiddels volop gewerkt aan het verder concretiseren ervan. 

 

Het retail lab komt in de fase van doen. Op diverse vlakken als identiteit, zichtbaarheid (online), aantrekkelijk winkelaanbod en aantrekkelijk winkelgebied, beleving en samenwerking worden de ideeën uitgewerkt.

 

Hiermee wordt per idee nader uitgewerkt welk doel men wil bereiken, welke middelen er voor nodig zijn en wat de mogelijkheden of beperkingen zijn vanuit wet- en regelgeving. 

 

Bij de uitwerking van deze ideeën wordt er nauw samengewerkt in wat de gouden driehoek wordt genoemd, namelijk ondernemers (retailers en aanwezige horeca), vastgoedeigenaren en gemeente. Deze stakeholders hebben tenslotte alle 3 belang bij een goed functionerende retail en ook voor de uitwerking hebben ze elkaar volop nodig. Een nieuwe, andere manier van samenwerken, waarbij er ook meer inzicht en begrip verkregen wordt van elkaars beperkingen en mogelijkheden. 

 

Deze en komende periode zetten de verschillende werkgroepen zich hard in voor het realiseren van de verschillende ideeën. Hierbij hanteren ze het principe van learning by doing. Binnenkort worden de eerste ideeën omgezet in een pilot.