NOV Nieuws
Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee

Parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee

Afgelopen week is het parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee, dat Spark heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Noordwijk, besproken in de commissie. Opdracht was o.a. om de huidige en toekomstige parkeerbehoefte in kaart te brengen en tijdelijk dan wel definitieve oplossingen te onderzoeken voor deze parkeerbehoefte.
Het onderzoek heeft aangetoond dat de parkeerproblemen het grootst zijn rondom het Oude Zeedorp en dat parkeren in het gebied rond de Hoofdstraat (m.n. in het weekend) voor krapte zorgt. Tijdens de realisatie van de bouwplannen rondom het centrum zal de parkeerdruk verder toenemen en slechts ten dele opgelost zijn na oplevering van de bouwprojecten. Reden voor de NOV om in de commissie te laten weten dat wij van mening zijn dat het onderkende parkeerprobleem met urgentie vraagt om een structurele oplossingen. Niets doen is geen optie!

Vanzelfsprekend kan het beter benutten van bestaande capaciteit ondersteunt met een parkeerverwijssysteem een bijdrage leveren, maar het realiseren van nieuwe parkeervoorzieningen rondom de Hoofdstraat is noodzakelijk en het verkennen van de optie Kustwerk Noordwijk een must. Een toename van het tekort aan parkeerplekken tijdens de bouw aan onder meer de Maarten Kruytstraat roept daarnaast ook om snelle en anders tijdelijke maatregelen. Een verslechtering van de parkeerfaciliteiten over een periode van 3 jaar (tijdens bouw) zal een groot ongewenst economisch effect hebben op de aanwezige horeca en retail. Beiden hebben de afgelopen jaren economisch gezien al meer dan voldoende voor de kiezen gehad.

De aankoop van de gemeente van gronden aan de Nic. Barnhoornweg waarmee 60 parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden is wat de NOV betreft een eerste stap in de goede richting.