NOV Nieuws

Organisatie bedrijfsleven Noordwijk-Noordwijkerhout na fusie

De fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019 is een feit. Een vraag die het bestuur van de NOV regelmatig krijgt is hoe het bedrijfsleven zich gaat organiseren in de nieuwe gemeente.

Het bedrijfsleven in Noordwijk is voornamelijk georganiseerd via de NOV. De NOV heeft relatief veel leden en is actief met belangenbehartiging, de organisatie van netwerkbijeenkomsten en het meedoen met projecten die de Noordwijkse economie bevorderen.

In Noordwijkerhout is de organisatie van het bedrijfsleven net iets anders georganiseerd. Er zijn verenigingen van ondernemers op de bedrijventerreinen ’s-Gravendam en Delfweg (Dover)en de winkeliersvereniging (NOV). Daarboven hangt een koepel met de naam Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (“VBN”). In deze koepel zitten afgevaardigden van de 3 ondernemersverenigingen. De verenigingen en de koepel houden zich bezig met belangenbehartiging en de organisatie van lokale activiteiten ter bevordering van de lokale economie. Daarnaast zijn er 3 netwerkverenigingen, twee ( ONNO en de SON) in Noordwijkerhout en 1 in De Zilk.

In een positieve sfeer vinden gesprekken plaats tussen bestuursleden van de NOV en bestuursleden van VBN in Noordwijkerhout. Het gaat daarbij om de vraag met welke organisatie we de belangenbehartiging en netwerken van ondernemers zo effectief en krachtig mogelijk kunnen organiseren, waarbij het als (bestuurs)vrijwilliger ook nog eens leuk werken is. Binnenkort maken we hierover meer bekend.