NOV Nieuws

Ontwikkelstrategie Noordwijk Zeewaardig

Tijdens de NOV Soos van vrijdag 14 april presenteerde het college van de gemeente Noordwijk het Ontwerp omgevingsvisie Noordwijk 2030 aan de aanwezige ondernemers. Het doel is van Noordwijk een Energieke Zeven Sterren Kustplaats te maken. Het 7 sterren concept geeft de belangrijkste speerpunten aan die de gemeente de komende jaren voorop stelt

In januari 2017 is de Ontwerp Omgevingsvisie 2030 openbaar gemaakt. De gemeente Noordwijk nodigt partijen uit tot meedenken, meedoen en mee-investeren. Ruimte geven aan partijen voor een creatieve invulling waarbij die partijen gevraagd wordt om projecten en activiteiten aan te dragen die de ambities versterken.

Koningin WIlheminaboulevard
Het 7 sterren concept geeft de belangrijkste speerpunten aan die de gemeente de komende jaren voorop stelt: Energieke samenleving, Geweldige sportmogelijkheden, Sfeervolle dorpscentra, Aantrekkelijke leefomgeving, Rijke natuur, mooi landschap en vitale Greenpoort, Uitstekende bereikbaarheid en Veelzijdige economie en toerisme. Eén van de ambities in de omgevingsvisie 2030 is om te komen tot een aantrekkelijke Koningin Wilhelminaboulevard. De KWB als onderdeel van een sfeervol dorpscentrum met gezelligheid, cultuur, beleving, grandeur, authenticiteit, toerisme en congressen. De ontwikkelstrategie gaat echter verder dan alleen de KWB. Dit is ook het moment om als gemeente keuzes te maken. Een lage rente en de aantrekkende economie bieden mogelijkheden om de ambities waar te maken en de lokale economie en toerisme van een nieuwe en broodnodige impuls te voorzien. Om te komen tot een optimaal resultaat wordt waar mogelijk samengewerkt met private partijen die belangen en grondeigendom hebben in het te ontwikkelen projectgebied. De gemeente is hierover in gesprek met partijen voor een aantal concrete ontwikkelingen dat in dit document beschreven wordt.

Projecten
De projecten die op dit moment lopen zijn onder andere de haalbaarheid van een multifunctionele evenementenruimte met een grootschalige parkeergarage in de duinen aan de voorzijde van Huis ter Duin. Een co-creatie waarbij de visie op de boulevard en de openbare ruimte vanuit de gemeente is uitgewerkt. Specifieke onderdelen zijn het Vuurtorenplein en het Palaceplein/Gat van Palace als twee bakens aan het uiteinde van de Koningin Wilhelminaboulevard. Aansluitend op de herinrichting van het Vuurtorenplein zal een ambitie worden neergelegd voor ontwikkelingen van de Zeereep (Zinger-locatie) en de Bosweg, en herontwikkeling van het Jan Kroonsplein. De basis voor deze ontwikkeling is de verplaatsing van de Vomar naar de Maarten Kruytstraat. De herontwikkeling van De Grent is gestart, waarbij de gemeente het initiatief heeft genomen om de belanghebbende partijen bij elkaar te brengen om te kunnen komen tot een gezamenlijke visie voor de herontwikkeling van deze locatie. De gemeente is al enkele jaren in gesprek met Groot Hoogwaak over uitbreiding van Groot Hoogwaak op eigen terrein en aan de kop van het Wantveld met een parkeergarage. Naast de genoemde projecten is er nog een aantal andere projecten binnen dit projectgebied die meegenomen worden als onderdeel van de totale ontwikkelstrategie. Het betreft onder meer Wantveld, De Zeereep, KNRM, ZVN/NRB, Hotels van Oranje, Jan van Henegouwenweg, Parallelboulevard en het Museum.