NOV Nieuws

Ondernemersfonds, vereniging Horeca en Toerisme, draagt fors bij aan Noordwijk Marketing

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van het Ondernemersfonds Noordwijk, Vereniging Horeca en Toerisme, hebben de leden unaniem besloten om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de Stichting Noordwijk Marketing. Voorzitter Nico Stokman, bevestigd dat maar liefst 80% van de te innen gelden aangewend wordt voor de realisatie van de groeiplannen van Stichting Noordwijk Marketing, die hiermee een injectie geeft aan de internationale marketing van Noordwijk als toeristische en congres accommodatie. De overige 20% kan besteed worden aan overige aanvragen die aan de gestelde criteria voldoen.

Dit is de eerste toezegging vanuit het fonds naar de Stichting Noordwijk Marketing. Uitgaande van het feit dat de toeristische sector alsmede de internationale congresmarkt de hoofdinkomsten van Noordwijk genereren, spreekt de vereniging Horeca en Toerisme de wens uit dat overige verenigingen van het ondernemersfonds een soortgelijke bijdrage aan Noordwijk Marketing zullen leveren.

De organisatie

Het Ondernemersfonds Noordwijk is in december 2016 opgericht en heeft tot doel om ondernemers te ondersteunen in het realiseren van collectieve doelen en om de vitaliteit van de Noordwijkse economie te versterken door beter samen te werken. Het fonds bestaat uit zes verenigingen, te weten: Horeca & Toerisme, Retail, Bedrijventerreinen, Non-profit, Agrarisch en Dienstverlening overig. Iedere vereniging heeft een eigen bestuur en vanuit ieder bestuur zit één afgevaardigde in het overkoepelend bestuur.

Financiering en besteding

De financiering van het ondernemersfonds vindt plaats door een verhoging van de OZB-bijdrage op de categorie niet-woningen. Het fonds wordt beheerd door de besturen van de zes verenigingen alsmede het hoofdbestuur. De vereniging Horeca en Toerisme telt ruim 140 OZB-bijdragers. De verwachting is dat er binnen deze vereniging zo’n € 100.000,00 te besteden valt.

Aanvragen en besluitvorming

Aanvragen tot financiering van creatieve ideeën die bijdragen aan de doelstelling van de stichting kunnen door leden, maar ook door niet leden en zelfs door niet OZB bijdragers, via de website worden ingediend. Alle aanvragen worden behandeld in het bestuur van de vereniging, alsmede door het hoofdbestuur. Alleen eigenaren en gebruikers die lid zijn van een vereniging kunnen middels de Algemene Ledenvergadering besluiten over de bestedingen van deze middelen. Lid worden is gratis en kan via de website: www.ondernemersfondsnoordwijk.nl

Vereniging Horeca en Toerisme

Het bestuur van de vereniging Horeca en Toerisme wordt gevormd door, Voorzitter Nico Stokman, Hotel Astoria, secretaris Monique Beuk, Koninklijke Beuk, penningmeester Ferry van den Burg en bestuursleden Henk Hoogervorst, Prominent Inn Hotel en Theo van Schie, De Lamme Goedzak. Deze vereniging telt momenteel 37 leden.