NOV Nieuws

Ondernemersfonds, een goed idee.

Waarom vinden veel ondernemers het ondernemersfonds een goed idee?
1. Enthousiaste verhalen van reeds bestaande ondernemersfondsen
a. Angst is niet nodig
b. Het werkt echt!

2. Wie betaalt bepaalt
a. Altijd zelf bepalen wat er met het geld gebeurt
b. Kunnen beschikken over een eigen fonds en daar zelf over kunnen besluiten
c. Niet hoeven bedelen om geld, maar gelijk kansen oppakken
d. Snel kunnen schakelen zonder tijdverlies

3. Een eerlijke verdeling van de lasten
a. Geen free riders die initiatieven blokkeren
b. Grotere betrokkenheid, want het is eigen geld
c. Een eigen fonds voorkomt eenzijdige verhoging door de overheid
d. Het gaat om een relatief kleine verhoging
e. Nu komen de lasten vaak terecht bij dezelfde ondernemers

4. Niet afhankelijk zijn van de (lokale) overheid
a. Overheid wil wel meebetalen aan goede initiatieven (“verdubbelaar”)
b. Zelf capabele personen kunnen inschakelen om zaken van de grond te krijgen
c. Goed signaal dat ondernemers samenwerken

5. Kostenbesparingen kunnen realiseren door samen op te trekken
a. Door samenwerken besparen op 
i. Onderhoud,
ii. Energie,
iii. Afvalverwerking, 
iv. Beveiliging, 
v. Infrastructuur (glasvezel)
vi. etc., etc.
b. Door betere onderlinge contacten, betere samenwerking
c. Een hogere waarde van de bedrijfspanden door versterking van de lokale economie

6. Betere verstandhouding met naburige bedrijven
a. Problemen bespreken en oplossen
b. Platform voor kennisuitwisseling
c. Gezamenlijk doelen stellen
d. Versterken van gezamenlijke belangen, o.a.
i. Promotie
ii. Uitstraling vestigingsgebied
iii. Veiligheid

7. Stimulering lokale economie
a. Is niets doen een optie?
b. Van klagen en praten naar daden