NOV Nieuws

Ondernemers positief over plannen Maarten Kruytstraat

Op donderdag 15 februari buigt de gemeenteraad zich over het voorstel van het college om het voorontwerp bestemmingsplan Maarten Kruytstraat voor inspraak vrij te geven. Zoals bekend zal de Vomar verhuizen van de Bomstraat naar de Maarten Kruytstraat. Wij peilden de mening een aantal andere betrokkenen.

De ontwikkeling van het gebied heeft niet alleen de aandacht van de ontwikkelaar Hoorne BV, het college en de raad maar ook van omwonenden en de ondernemers. Bij vier vertegenwoordigers van de laatste groep vroegen wij hoe zij tegen de plannen aan kijken.

Cees van Wijk, voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging
“Ik ben er positief over. Ook als consument. De huidige locatie van de Vomar, waaronder de entree is verre van ideaal. Je ziet aan de komst van de Dirk in Noordwijk Binnen wat een mooie moderne supermarkt voor een winkelgebied kan betekenen. De geplande versmarkt gaat daar ook zeker aan bijdragen. De tijdelijke overlast tijdens de bouw moeten wij voor lief nemen. Op de langere termijn zie ik uitsluitend winst voor alle betrokkenen al zal er wel goed gekeken moeten worden naar voldoende parkeercapaciteit.”

Voormalig retailmanager Rene Hendriks 
“De komst van de supermarkt en de versmarkt zijn goede ontwikkelingen. Zij zullen gaan bijdragen aan een betere doorloop naar de Hoofdstraat. Wel een advies: Vestig in de versmarkt geen bakker maar verwijs naar De Witt iets verderop. In het kader van de doorstroming heb ik ervoor gepleit om de ingang van de Vomar aan de kant van de Hoofdstraat te situeren. Het is wel nodig om plaatsen te behouden dan wel te creëren voor kort parkeren. Iemand die wil ‘runshoppen’ wil geen gebruik maken van een ondergrondse parkeergarage. Die neuro wetenschappelijke drempel is te hoog.”

Maarten van den Berg, Aad van den Berg schoenen
“Noordwijk aan Zee kan een moderne supermarkt en een versmarkt, beide met een mooie uitstraling, goed gebruiken. Ik zie door de versmarkt geen concurrentie ontstaan met het winkelgebied in Noordwijk Binnen. Dat is en moet de plek blijven voor de dagelijkse boodschappen. Zorgen heb ik wel over de parkeerdruk als de plannen uitgevoerd worden en afgerond zijn. Een noodvoorziening voor het parkeren tijdens de bouw is essentieel. Een goed werkend parkeer verwijzingssysteem moet er ook na de bouw voor gaan zorgen dat iedereen zo snel mogelijk zijn of haar auto kwijt kan. De Vomar garage wordt door het ontbreken van zo’n systeem  lang niet ten volle benut.”

Dolf Beuk, De Smaakmaker
“Ik juich de ontwikkelingen toe. Wij moeten door de tijdelijke overlast, vanwege de bouw, heen kijken. Verbreding van het aanbod trekt meer mensen. Al is en blijft het jammer dat wij in Noordwijk aan Zee geen goede rondloop in het winkelgebied hebben. Wij moeten wel waken voor voldoende parkeerplaatsen. Ook op het maaiveld voor de snelle aankopen. Anders gaat het averechts werken. Voor de toeloop naar de Hoofdstraat zou het ideaal zijn als er op de terreinen van Admiraal-De Witt en Verloop openbare parkeerplekken gaan komen.”