NOV Nieuws

NOV visie parkeervarianten

De Noordwijkse Ondernemers Vereniging heeft kennis genomen van de resultaten van het parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee en de visie gecommuniceerd met de gemeente Noordwijk.

Gemeente Noordwijk
t.a.v het college van BenW
Postbus 298
2200 AG Noordwijk

hoogtij@noordwijk.nl

Betreft: parkeeronderzoek Noordwijk aan Zee

Noordwijk, 31 augustus 2018

Geacht college,

Wij zijn verheugd over de plannen van het college van de Gemeente Noordwijk om een kwaliteitsslag te maken in Noordwijk aan Zee. Daarnaast staan wij achter het voornemen om eerst een oplossing voor het parkeren te vinden. Voor de verdere ontwikkeling van Noordwijk is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk te starten met de realisatie van de meer dan 1.100 benodigde parkeerplaatsen.

De NOV kiest hierbij nadrukkelijk voor (ondergrondse) parkeergarages. Dit verbetert naar onze mening de leefbaarheid in Noordwijk. Parkeerplaatsen op maaiveld niveau kunnen worden vermeden, zoekverkeer is beperkt en er zal “minder blik op straat zijn”. Ook ontstaat er meer verblijfs- en parkeerruimte voor bewoners nabij bijvoorbeeld het Oude Zeedorp. De parkeergarage in Katwijk is naar onze mening een mooi voorbeeld om de parkeerproblematiek in Noordwijk in één keer op te lossen.

Het parkeeronderzoek presenteert 5 varianten waarvan Variant A en B als realistisch worden beschouwd. Beide varianten gaan uit van parkeergarages. Variant A heeft daarbij onze nadrukkelijke voorkeur. Deze variant gaat uit van 2 parkeergarages nabij de grote hotels met een goede aansluiting naar boulevards en strand.

De parkeergarage in het duin voor Grand Hotel Huis ter Duin heeft een centrale ligging in het toeristisch kerngebied. De centrale ligging ten opzichte van Koningin Wilhelmina

Boulevard biedt kansen om voort te borduren op de toekomstvisie van de gemeente om de boulevard autoluw te maken en daarmee kwaliteit toe te voegen. Daarnaast biedt het kansen om de parkeerdruk in het oude Zeedorp te verlichten. Het biedt bovendien mogelijkheden voor de Grent en de Hoofdstraat waar ondernemers sterk afhankelijk zijn van goede parkeermogelijkheden in de nabije omgeving. Tenslotte biedt de ligging van de garage ten opzichte van de wijk De Zuid kansen om de parkeerdruk in de Zuid te verlichten.

Variant A gaat bovendien uit van een congres/expocentre. De NOV heeft al eerder, bijvoorbeeld bij de eerste plannen van de nieuwbouw van Hotels van Oranje, gepleit voor de economische meerwaarde van een dergelijke faciliteit in Noordwijk. Het Congres/Expocentre speelt in op de markt van congressen tussen 1000 en 2500 gasten. Een markt waar Noordwijk momenteel geen capaciteit voor heeft en bovendien een marktsegment dat door grote omliggende steden als niet aantrekkelijk genoeg wordt beschouwd. Het Congres/Expocentre zorgt daardoor voor een hogere bezetting van de hotels in het laagseizoen en verhoogt de economische waarde voor veel Noordwijkse bedrijven, zoals winkels, restaurants, toeleveranciers. Wij zijn ervan overtuigd dat het Congres/Expocentre de positie van de Gemeente Noordwijk in de regio en provincie verstevigt.

Variant A gaat tevens uit van een parkeergarage onder het vuurtorenplein. Hiermee is de noordkant van de KW boulevard ook voorzien van goede parkeerfaciliteiten. Tevens ligt deze garage mooi aan het einde van de aanrijroute via de Quarles van Uffordstraat.

Wij vragen u wèl om voldoende parkeermogelijkheden te behouden voor de oostkant van de Hoofdstraat. Uit traffic gegevens blijkt dat het aantal bezoekers van de Hoofdstraat tussen de zeezijde en “binnen”zijde sterk afneemt. Deze trend kan worden gekeerd door ook aan de “binnen”zijde van de Hoofdstraat goede parkeerfaciliteiten te hebben. Zeker nu de parkeermogelijkheden nabij het zwembad in de toekomst zullen afnemen.

Wij vinden dat zich met Variant A een unieke kans voordoet om in “co-creatie” met een ondernemer een faciliteit te creëren die de basis legt voor de ontwikkeling van Noordwijk in de komende tientallen jaren. Wij vertrouwen er daarom op dat u de keuze voor de parkeeroplossing voortvarend maakt en door de procedures leidt zodat met kwaliteitsslag van Noordwijk aan Zee nu ècht eens kan worden gestart.

Met vriendelijke groeten,

Namens het NOV bestuur,

Cees van Wijk
Voorzitter NOV