NOV Nieuws

NOV Lidmaatschap 2018

Het bestuur van de NOV werkt momenteel aan de realisatie van een nieuw ledenbeheersysteem, een nieuw backoffice systeem en een nieuwe website.

Met deze tools kan de vereniging efficiënter registreren, factureren en communiceren. Deze professionalisering brengt met zich mee dat gegevens van leden, partners, medewerkers, genodigden en introducees nauwkeuriger geregistreerd gaan worden.

De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap worden niet verhoogd, echter vanaf 2018 zal er een bedrag van € 50,00 excl. btw in rekening worden gebracht voor vaste partners en/of per medewerker(s), ter dekking van de kosten van de netwerkborrels.De ledenregistratie kent onderstaande categorieën:

NOV Lid
Als vanouds. Het lidmaatschaap bedraagt € 115,00 excl. btw per jaar en is geldig voor 1 persoon per onderneming.

NOV Lid + vaste partner/medewerker(s)
Nieuw. Wanneer u met uw vaste partner (vriend, vriendin, echtgenoot, echtgenote) of zakelijke partner(s)/medewerker(s) (werkzaam binnen de onderneming welke geregistreerd staat als lid bij de NOV) de sociëteit en/of andere NOV evenementen wilt bijwonen dan kunt u zijn/haar naam doorgeven aan het secretariaat. U ontvangt een factuur van € 50,00 excl. btw per extra persoon. Een partner (vriend, vriendin, echtgenoot, echtgenote) of zakelijke partner(s)/medewerker(s) hebben geen statutaire status en geen stemrecht

NOV Lid + introducé
Als vanouds. Wij stimuleren het introduceren van nieuwe leden, uitgaande van het feit dat uw introducé een ondernemer is die voldoet aan de criteria van het NOV lidmaatschap. Uw introducé kan 2x aanwezig zijn alvorens zijn/haar lidmaatschap geformaliseerd wordt. Introducés dienen zich net als leden bij binnenkomst in te schrijven. De NOV sociëteit kan gratis bijgewoond worden. Voor overige NOV events geldt een introductiebijdrage, welke in de uitnodiging vermeld wordt (bijv. De Haringparty). 

Senior NOV Lid
De NOV kent historisch de categorie “Senior NOV Leden”. Dit zijn voormalig NOV Leden die als ondernemer zijn gestopt maar nog wel van belang zijn voor het netwerk van de NOV. Deze Senior NOV Leden hebben geen statutaire status en geen stemrecht. De bijdrage van een Senior Lid gaat omhoog van € 25,00 naar € 50,00 excl. btw per jaar, ter dekking van de kosten van de netwerkborrels.

Genodigden
Het bestuur heeft de vrijheid om gasten uit te nodigen voor een event. Denk aan sprekers, sponsors, journalisten of betrokken relaties die vanuit een politieke, juridische of non-profit rol een bijdrage kunnen leveren aan het netwerk van de aanwezige ondernemers.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NOV Noordwijk

Dave Beck
Secretaris

.

Fotogallery

Fotografie: Marcel Verheggen