NOV Nieuws

Noordwijk in debat

Met de verkiezingen in het vooruitzicht organiseerde de NOV voor leden en genodigden een informatief “flits” debat onder leiding van Wim Siemerink.

Aan de hand van stellingen debatteerden de lijsttrekkers over de uitdagingen van de nieuwe gemeente Noordwijk.

De stellingen hadden onder andere betrekking op parkeren en bereikbaarheid, strandbeleid, duurzaamheid en regelgeving. De lijsttrekkers konden met een conducteurs-bordje aangeven of ze het met een stelling eens (groen) of oneens (rood) waren. Daarna volgde steeds een debat tussen een “groene” en een “rode” lijsttrekker. Over bepaalde problemen, zoals het bestaan van een parkeerprobleem in Noordwijk aan Zee, waren de partijen opvallend eensgezind. Over de oplossing ervan verschilden de lijsttrekkers wel van mening.

De opzet van het debat was geslaagd. Ook de voltallige aanwezigheid van de lijsttrekkers gaf aan dat partijen de ondernemersvereniging serieus nemen. Niet alle aanwezigen waren tevreden over de scherpte van de stellingen en de antwoorden daarop. En de laatste stelling over de “brief van Brandjes” viel bij de lijsttrekkers niet in goede aarde. Niettemin sprak de organisatie na afloop over een geslaagd netwerkevenement. 

Filmpje Kenneth Bestwell
Fotoalbum Marcel Verheggen