NOV Nieuws

Nieuwjaarstoespraak door Arjan van den Akker

Dames en heren, namens het bestuur heet ik u een bijzonder warm welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst 2020 van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging.

 

In het bijzonder begroet ik onze aanwezige ereleden en natuurlijk een hartelijk welkom voor de aanwezige leden van het college van B en W en de Noordwijkse gemeenteraad.

 

Traditioneel gaat de Nieuwjaarsspeech van de voorzitter over zijn waarnemingen van de afgelopen periode en hoe hij naar het komend jaar kijkt. Aangezien ik pas op 10 december uw voorzitter ben geworden is het terugkijken op het jaar voor mij iets lastig maar ik kan u wel vertellen dat het in mijn afgelopen periode fantastisch is gegaan…….de hotels zaten vol, de winkelstraten waren druk, de mensen vrolijk en er zijn ook veel toeristen gesignaleerd. Dus deze afgelopen 30 dagen beloven wat voor de toekomst of…… zou het dan toch meer met de kerstperiode te maken hebben gehad?

 

Vorig jaar zo rond deze tijd heeft mijn voorganger Cees van Wijk in een emotioneel betoog met u gesproken over het huwelijk van de voormalige gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout. Hij sprak destijds over de 3 ingrediënten die volgens hem belangrijk zijn voor een goed huwelijk, te weten: Geloof, Liefde en Vertrouwen. Om niet teveel in herhaling te vallen, en u heeft destijds natuurlijk goed opgelet, was de conclusie in ieder geval wel dat er, met een aantal huwelijkse voorwaarden die gesteld zouden moeten worden, sprake zou zijn van een perfecte match. Zelfs zo, dat Cees op zijn knieën ging voor Roberto omdat hij er het geloof in had dan het College samen met de NOV zou kunnen werken aan een krachtige economie en daarom met hem wilde trouwen. Eerlijkheid gebied dan wel te zeggen dat ik denk dat hij op dat moment,  vooral in Roberto vertrouwen had en misschien wel hoopte dat Roberto dan het hele College en de Raad op sleeptouw zou nemen.

 

Nu een jaar na de fusie is het dan ook tijd om de balans een beetje op te maken hoe de gemeente er nu echt bij staat, wat er van al die verkiezingsbeloften nu echt is waargemaakt en wat daarin dan opvalt. De burgemeester heeft afgelopen maandag in haar Nieuwjaarsspeech in ieder geval aangegeven erg tevreden te zijn over het eerste jaar van de nieuwe gemeente. Zij noemde met name het kunnen investeren in kwaliteit van de organisatie, grotere strategische slagkracht in de regio en het harde werken aan het verder ontwikkelen van de dienstverlening als mijlpalen van het eerste jaar. 

In het rapport van Bureau Louter, dat in december beschikbaar is gekomen, over de economische sterkte van gemeenten, staat Noordwijk nu op de 50ste plaats van de 351 gemeenten in Nederland en op de lijst van sterkste MKB bedrijven zelfs op de 15e plaats en dat zijn in die zin de voortekenen over de kracht van samengaan en die zijn voor de nieuwe gemeente Noordwijk dan ook veelbelovend. Maar wat is dan die kracht van samengaan precies?

 

De, door alle politieke partijen tijdens de verkiezingen beloofde daadkracht, wordt in ieder geval door de ondernemers echt anders ervaren. Een snelle rondgang levert steevast hetzelfde antwoord op: gebrek aan daadkracht! Geen snelle klappen maar trage besluitvorming, geen handelen maar weer praten en geen cohesie in de Raad maar toch een beetje ieder voor zich. Dit laatste is dan ook te merken in het aantal wijzingen die nu al in de Raad hebben plaatsgevonden. Gekozen raadsleden gaan weer weg, al dan niet in onmin, of raadsleden scheiden van hun partijen en gaan op eigen voet verder….. Dat voelt dan ook nog niet als een echt heel gelukkig huwelijk!! Gelukkig is het dan natuurlijk weer wel zo dat de politiek, volgens eigen zeggen, veel dichter bij de inwoners is komen te staan en de inwoners zich echt betrokken kunnen voelen, de inloopavonden goed lopen en ook de raadsvergaderingen nu ook veel beter bezocht worden, dus die doelstelling lijkt dan wel behaald.

 

Ook de nieuwe locatie van de raadsvergaderingen ziet er overigens mooi uit, is een soort van lekker centraal gelegen in de nieuwe gemeente en toen ik laatst op de webcam naar een raadsvergadering keek zag ik ook nog een aantal discobollen aan het plafond hangen, voor mij een teken dat het er, na de raadsvergadering, weer ouderwets gezellig aan toe zou gaan… of had dit dan toch meer te maken met de aftrap van het aanstaande carnavalsseizoen? Naar verluidt is de Raad zelf iets minder tevreden met de locatie en is men op zoek naar een alternatief, zolang die dan maar in Noordwijkerhout is, want.. het college zetelt als in het oude Noordwijk, dus in Noordwijkerhout willen ze ook wel wat……..met dat samengaan gaat het inderdaad wel lekker!!

 

Vorig jaar werd ook gesproken over de huwelijkse voorwaarden met specifieke afspraken en de la waar deze dan inliggen en helaas……..daar liggen ze dan waarschijnlijk nog steeds…….de ondergrondse parkeergarage, de integrale aanpak voor parkeren, de woningbouwplannen, de plannen om woningen te behouden voor de inwoners en niet voor AirBnB, de nieuwe overeenkomsten voor de strandondernemers……. Nu wil ik niet alleen maar negatief overkomen wat er is wel degelijk parkeercapaciteit toegevoegd in Noordwijk aan Zee doordat wij nu ook op de andere zijde van de Wilhelmina boulevard kunnen parkeren en daar is het dorp echt een stukje mooier van geworden!!

 

Is het dan echt alleen maar kommer en kwel….nee natuurlijk niet maar, zoals ook onze premier ooit zei ‘na het zuur komt het zoet’, en daar wachten wij dan maar op.

Binnen de Bollenstreek zijn er verschillende initiatieven om onze streek nog sneller te laten groeien. De Economic Board Duin- en Bollenstreek speelt daar, mede namens alle gemeenten, een voortrekkersrol in. Deze Economic Board is met een groot aantal business cases bezig op het gebied van Greenport, Space, Zorg en Toerisme om samen met ondernemers en overheden sneller stappen te kunnen maken en successen te behalen. 

 

Ergens in maart verwachten wij in Noordijk de Bad-status te mogen ontvangen, als een van de onderdelen van deze businesscases. Een status die Bad Noordwijk in, met name Duitsland, nog verder op de kaart gaat zetten en het kuur toeristen zal gaan trekken die hier komen ontspannen en genieten van onze schone lucht en heilzame water. Vele ondernemers denken mee en zijn zich aan het voorbereiden op nieuwe proposities voor deze markt.

 

De Formule 1 komt niet alleen naar Zandvoort maar ook een beetje naar Noordwijk. Een aantal van de raceteams hebben voor Noordwijk gekozen als hun overnachtingsplaats en laten wij daar met z’n allen wat moois van maken. Een Formule 1 festival op de boulevard wat zou dat mooi zijn….er zijn vast raceteams die daar aan mee willen werken. Ook wordt er in Noordwijkerhout een F1 camping ingericht om extra gasten te kunnen accommoderen.

 

Ook heeft het college weer een nieuw themajaar gelanceerd met dit jaar als thema ’75 jaar vrijheid’. De Gemeenteraad heeft daarbij besloten dat het initiële budget voor dit themajaar echt te weinig was en is er nu een totaal van 2 ton beschikbaar gesteld, een mooi gebaar. Er zijn, volgens de nieuwjaarsspeech van de Burgemeester al veel aanmeldingen voor subsidie in het kader van dit themajaar en dus is het nog even wachten welke initiatieven er dan straks echt komen en hoe die er dan uit gaan zien en hoeveel extra bezoekers die dan gaan trekken.

 

En last but not least de komst van de eerste echte kroonbenoemde burgemeester van de nieuwe gemeente Noordwijk …Wendy Verkleij. Wie de profielschets gelezen heeft zal wel verbaasd zijn dat er een nieuwe burgemeester gevonden is want toen ik hem las dacht ik niet dat er iemand zou zijn die dit allemaal kan en/of zou willen doen…minimaal 6 jaar lang 24/7 beschikbaar zijn en dan nog een hele lange lijst van eigenschappen. Daarnaast zijn ook de inwoners geconsulteerd en die vinden dat zij er moet zijn voor alle inwoners, zichtbaar, verbindend, boven de partijen, daadkrachtig, integer en samenwerkend. Allemaal waarden die wij als ondernemers zeer zeker ook onderschrijven en wij zullen Wendy dan ook graag snel een warm welkom geven, hopelijk al op onze februari SooS.

 

Ook de NOV wil in 2020 verder gaan met het samenwerken met de ondernemersverenigingen in Noordwijkerhout en De Zilk en in de rest van de Bollenstreek. Dat doen wij nu al in een gezamenlijk overleg met het college van B en W in Noordwijk maar wij zullen ook de gesprekken over een verdere vorm van samenwerking met de verschillende verenigingen blijven voeren. Het is geen doel op zich om te streven naar een samensmelting binnen de gemeente Noordwijk maar het is wel raadzaam om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk als 1 belangenbehartiger richting het openbaar bestuur opgetreden kan worden om op die manier de slagkracht te blijven optimaliseren. 

 

2020 moet dan voor Noordwijk het jaar gaan worden waarin wij meer gaan doorpakken, plannen gaan realiseren, stappen gaan maken en voortgang gaan boeken. Niet praten maar doen, niet beperken maar doorpakken en niet plannen maar uitvoeren….alleen dan kunnen wij de economische positie op de lijst van Bureau Louter vasthouden en misschien wel een paar plaatsjes stijgen. Als de boeren met elkaar in staat zijn om het nummer ‘De boer dat is de keerl’ van Normaal als hoogste nieuwkomer op nummer 9 in de top 2000 te krijgen dan moeten wij, met elkaar, toch zeker in staat zijn om Noordwijk volgend jaar richting plek 1 in deze lijst te krijgen ……dat voelt voor mij niet als een onmogelijke doelstelling als je het mij zou vragen….!

 

Met die uitdaging voor ons allen wens ik u een heel gezond, gelukkig en welvarend 2020 en hef ik graag met u het glas op weer een mooi jaar.