NOV Nieuws
Meerderheid positief over oprichting Ondernemersfonds Noordwijk

Meerderheid positief over oprichting Ondernemersfonds Noordwijk

Tijdens de openbare algemene ledenvergadering van de NOV van maandag 9 november jl. informeerde de NOV ondernemers en werd de mening gepeild over de mogelijke oprichting van een Ondernemersfonds in Noordwijk. Uit de peiling bleek dat een grote meerderheid daar positief tegenover staat.

De avond stond in het teken van het informeren over een op te richten Ondernemersfonds in Noordwijk, met als specifiek doel een peiling onder de aanwezigen hoe men denkt over de oprichting van een Ondernemersfonds. Cees van Wijk, voorzitter van de NOV, benadrukte uitdrukkelijk dat de oprichting van een Ondernemersfonds uiteindelijk een besluit van de Noordwijkse gemeenteraad is.

Voors en tegens

Voor aanvang van de discussie werd het discussiepanel kort voorgesteld. Aart van Bochove, oprichter van het Leidse Ondernemersfonds, over de mogelijkheden en kansen die een fonds kan bieden. Nicoline Schuitemaker was nauw betrokken bij de oprichting van een ondernemersfonds in Katwijk. En Ewout Cassee beschouwde het proces tot nu toe. Cassee heeft in opdracht van de NOV de haalbaarheid en het draagvlak voor een ondernemersfonds in Noordwijk onderzocht. Enkele leden maakten gebruik van hun spreekrecht. Zij staan kritisch tegenover de oprichting en ervaren het als dwang dat zij als ondernemer in het fonds moeten participeren.

Kritische vragen

Na de sprekers kregen de ruim 130 aanwezigen de mogelijkheid hun mening te geven en vragen te stellen. Zo werden er bedenkingen geuit over de rechtsvorm van het Ondernemersfonds, moet dat een stichting of een vereniging worden? Ook werd meerdere keren benoemd dat er wantrouwen is richting de gemeente Noordwijk. Er wordt een convenant opgesteld, waarin de afspraken vastgelegd worden. Het moet heel helder zijn wat er uit het fonds betaald wordt en welke zaken door de gemeente gesubsidieerd blijven. De inhoud van het convenant wordt nog bepaald. Een aantal agrariërs maakte zich zorgen of het geld wat zij inleggen niet in de grote pot zou verdwijnen. Het werd duidelijk dat het geld weer gewoon terugvloeit naar de sector of bijvoorbeeld het postcodegebied.

Ondernemersfonds goed idee of nee?

Na de discussie in de zaal werd er een peiling gehouden. Bijna de helft van de aanwezigen (46%) stemde voor de optie om zo snel mogelijk de instelling van een ondernemersfonds aan te vragen. 32% stemde voor de optie om de inhoud verder uit te werken en het fonds in 2017 op te richten en slechts 18% stemde tegen het ondernemersfonds. De NOV is op dit moment in beraad over het advies dat ze aan de Noordwijkse gemeenteraad zal geven, waarbij dan wordt gekozen voor optie 1 of optie 2. Maar dat het fonds er gaat komen, lijkt zo goed als zeker.