NOV Nieuws

Hier krijgt niemand positieve energie van! Wat nu?

Energie komt nooit meer op het oude prijsniveau. Ook grondstoffen worden schaarser.

Besparen en recyclen zijn de ingrediënten van ons dagelijks bestaan nu en straks.

 

'Afval'-producent en 'afval'-gebruiker verenigen

 

Gemeenten en provincie zijn bezig om onze economie steeds meer circulair te maken.

Per bedrijventerrein wordt geïnventariseerd welke bruikbare afvalstromen daar voorkomen en wat hun waarde is. Aan de hand daarvan wordt gekeken om ‘afval’-producent en ‘afval’-gebruiker samen te brengen. 

 

Ondernemersverenigingen, parkbeheerders en BIZ'zen opgelet!

 

Op maandag 21 november '22 is er een ENERGIEKE BIJEENKOMST in het gemeentehuis. Heeft u interesse! Neem dan contact op met Arie Musch, bedrijfscontactfunctionaris gemeente Noordwijk (071-366 00 80).