NOV Nieuws

Heeft u al een dringende oproep ingediend?

Iedereen kan alsnog een dringende oproep sturen om te kiezen voor IJmuiden Ver
In november vindt er een stemming in de Tweede kamer plaats, daarna moet het plan nog door de Eerste Kamer. Het besef dat IJmuiden Ver in alle opzichten voor dit moment het beste alternatief met hoogste rendement is, landt steeds beter bij de diverse kamerfracties. De NOV heeft inmiddels een dringende oproep per brief verstuurd aan de Commissie Economische Zaken om alsnog te overwegen de windturbine parken bij IJmuiden Ver te plaatsen met verwijzing naar de recente rapporten. Ook KHN (afdeling Noordwijk) heeft een dergelijke oproep richting Den Haag gedaan. Als bedrijf en als particulier kunt u ook in actie komen. U doet dit door een brief te sturen naar Tweede Kamerleden of aan de leden van de Commissie Economische Zaken, t.a.v. de Griffie, Postbus 20018, 2500 AE Den Haag. Het heeft echt nog zin om alles op alles te zetten om de windmolens bij IJmuiden Ver geplaatst te krijgen. De brief van de NOV is hier te vinden.