NOV Nieuws

Groene cirkel 'Energieke en vitale regio' gestart

Onder leiding van Hans van Buiten is vanuit de NOV het “Groene Cirkels” initiatief opgestart. Groene Cirkels is een methodiek om concrete acties te starten gericht op de verbetering van milieu, leefwijze en gezondheid. Dit project heeft mede tot doel de samenwerking binnen de gemeente Noordwijk te bevorderen.
Middels een droom-brainstorm sessie met mensen uit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijk veld en de wetenschap is op 22 juni jl. gezamenlijk bepaald welke onderwerpen als eerste worden opgepakt. Inmiddels is één onderwerp geselecteerd waarvan de Groene Cirkel binnenkort van start gaat: Energieke en vitale regio.

Parallel hieraan loopt de inzet van de Groene Cirkels methodiek in de gehele Bollenstreek. Eén van de 10 projecten van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is getiteld naar “een energieke en vitale regio”. De trekker van dit project is de Gemeente Noordwijk waarbij plannen vanuit de projectgroep Groene Cirkels zullen worden ingebracht in de regio.