NOV Nieuws

Gemeenten openen MKB-Transitieloket

Vanuit het nationaal Klimaatakkoord wordt hard gewerkt aan de energietransitie. 

 

Vanuit de gedachte verdere klimaatverandering zo veel mogelijk tegen te gaan is Nederland bezig om zo snel mogelijk over te stappen op een energievoorziening waarbij fossiele brandstoffen geen rol meer spelen.

De gemeente Noordwijk heeft, net als de andere gemeenten uit de regio, de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn (binnen de gemeentegrenzen net zo veel energie opwekken als wordt gebruikt).

De gemeente adviseert al jaren huiseigenaren over technische mogelijkheden en ondersteunt hen met subsidieaanvragen.

Binnenkort opent de gemeente een loket waar o.a. deze zelfde diensten worden aangeboden aan ondernemers.
Dit MKB-Transitieloket is ontstaan door de samenwerking tussen Bedrijfsleven Bollenstreek, Greenpoort Duin- en Bollenstreek, de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen en met de provincie Zuid.

Sessies

Eén van de initiatieven waar momenteel aan gewerkt wordt is een pilot voor kleine ‘intervisie kringen’ van ondernemers. Het idee hierbij is om kleine kringen in te richten van vaste deelnemers waarin ondernemers elkaar eens in de drie maanden op informele wijze kunnen ontmoeten rondom het thema duurzaamheid. Op welke manier heeft u binnen uw bedrijf tot nu toe duurzaamheid in uw bedrijfsvoering opgenomen? Hoe doet een ander dat? Misschien kunnen we elkaar inspireren of zelfs helpen. Misschien heeft u wel allemaal dezelfde behoeften of problemen? Vanuit het MKB-Transitieloket worden dit soort kringen gefaciliteerd. Tevens kan er gezorgd worden voor begeleiding of een expert op specifiek gebied. 

Heeft u interesse voor deze pilot of heeft u suggesties hiervoor? Dan kunt u een email sturen aan j.spierenburg@noordwijk.nl of j.kluis@noordwijk.nl