NOV Nieuws

Functioneren Omgevingsdienst West-Holland (ODWH)

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) verzorgt voor de gemeente Noordwijk een aantal gemeentelijke taken. Het betreft taken op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en milieuaspecten.

Zodra je een omgevingsvergunning voor geplande bouwwerkzaamheden aanvraagt, heb je te maken met de ODWH.

Bekend is dat vanuit zowel het Noordwijkse bedrijfsleven als vanuit de gemeente (opdrachtgever ODWH) de nodige kritiek bestaat op het functioneren van de ODWH. Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noordwijk in februari 2019 kwam dit opnieuw aan de orde en heeft ODWH beterschap beloofd.

De NOV heeft sinds begin 2018 de taak op zich genomen om op directieniveau rechtstreeks contact te hebben met ODWH, met als doel duidelijk kenbaar te maken welke klachten vanuit het Noordwijkse bedrijfsleven zich afspelen en op welke punten de dienstverlening significant verbeterd moet worden. ODWH-Directeur Marlies Krul beaamt dat de dienstverlening op een hoger niveau moet, stelt zich constructief op richting de NOV en belooft een betere dienstverlening. De thans gevoerde gesprekken met ODWH gaan niet alleen over het huidige functioneren, maar vooral ook over een verbeteringsslag van de dienstverlening naar de toekomst toe. Dat laatste is waar het de NOV om te doen is: voor het bedrijfsleven moet de ODWH niet frustrerend werken maar juist faciliterend worden in trajecten van vergunningsverleningen!

Op hoofdlijnen zijn de volgende structurele verbeteringsslagen richting de dienstverlening van ODWH te herkennen:

  • een betere bereikbaarheid en beschikbaarheid van de functionarissen
  • een pro-actievere houding: praktischer en oplossingsgericht
  • een vlottere dienstverlening: tijdige reacties en flexibele werkwijze

De NOV zal komende tijd onveranderlijk evaluatiegesprekken met ODWH blijven voeren. Hierbij zullen concrete praktijkvoorbeelden bespreekbaar worden gemaakt die naar inzicht van het bedrijfsleven door ODWH als zijnde niet adequaat genoeg zijn uitgevoerd.

In het kader van deze te voeren evaluatiegesprekken zien wij graag dat leden haar input (blijven) geven zodra zich situaties voordoen die voor een kritische evaluatie in aanmerking komen.

Input kan gestuurd worden naar: info@odwh.nl