NOV Nieuws

Noordwijk, financieel een goed jaar, maar de toekomst is onzeker

Bron: Leidsch Dagblad, 17 juni 2021 - Peter van der Hulst

 

De gemeente Noordwijk heeft het jaar 2020 met een positief saldo van 1,5 miljoen euro afgesloten. Eigenlijk is dat bedrag nog hoger, omdat de kustgemeente vorig najaar al een plus van 4,5 miljoen bijschreef. Toch zijn er zorgen. Zo kan de toekomstige uitkering uit het gemeentefonds voor Noordwijk wel eens fors tegenvallen.

 

Dat Noordwijk ten opzichte van de begroting een plus boekt, heeft een aantal oorzaken. Zo viel het gemeentelijke verlies op woningbouwprojecten 430 duizend euro lager uit. Vanwege de coronacrisis ging de gemeente eerder ook van een fors lagere opbrengst van de toeristenbelasting en parkeerinkomsten uit, maar die dip bleek respectievelijk zeven en drie ton mee te vallen. Daarnaast viel de uitkering uit het gemeentefonds vijf ton hoger uit. Bij jeugdzorg was het tekort twee ton lager en de coronabijdrage van het rijk voor kunst en cultuur leverde een plus van drie ton op.

Vermogen

Tegenvallers waren er ook: zo viel het milieubeleid van de Omgevingsdienst West-Holland eenmalig negen ton duurder uit en moest er vier ton extra worden gereserveerd voor de wachtgeldregeling van (ex-)wethouders. Mede door die plussen en minnen groeide het eigen vermogen van Noordwijk van ruim 136 naar goed 141 miljoen euro.

 

Hoe de financiële positie van Noordwijk er in de nabije toekomst uitzit, valt lastig te voorspellen. Zo is nog niet bekend hoe de extra rijksbijdragen voor jeugdhulp over alle gemeenten wordt verdeeld. Voorlopig heeft Noordwijk in de perspectiefnota voor 2022 een meevaller van 1,2 miljoen euro opgenomen.

Ongunstig

,,De herverdeling uit het gemeentefonds ziet er daarentegen niet positief uit’’, aldus wethouder financiën Roberto ter Hark. ,,Het nieuwe kabinet moet hierover een beslissing nemen, maar het beeld is nu dat het ongunstig uitvalt voor gemeenten die met bijvoorbeeld toeristen- en parkeerbelasting voor eigen inkomsten zorgen.’’ Daarmee wordt volgens de wethouder gemakshalve voorbijgegaan aan het feit dat Noordwijk investeringen moet doen om het de toerist in het dorp naar de zin te maken en de parkeervoorzieningen op orde te houden.

 

Een tegenvallende uitkering van het gemeentefonds betekent volgens voorzichtige berekeningen dat het plusje van 128 duizend euro op de begroting van 2022 kan omslaan naar een tekort van 554 duizend in 2023 tot zelfs min 714 duizend euro in 2024.

Toilet

Toch stelt het college in de perspectiefnota voor om geld uit te trekken voor een aantal nieuwe dingen, zoals een openbaar toilet in de Hoofdstraat, een vergoeding voor de vrijwilligers van de Noordwijkse Reddingsbrigade en buurtinitiatieven. Maar ook voor plannen voor horeca en middenstand, verenigingsjubilea, kuuroordprojecten, cultuurinitiatieven en zorgprojecten.

 

Of de gemeenteraad die keuzes allemaal steunt blijkt op 29 juni. Dan wordt mogelijk ook meer duidelijk over de verhoging van de onroerendezaakbelasting (ozb) met 34,7 procent in 2022. Die is nodig omdat Noordwijk dan geen precarioheffing meer mag innen op ondergrondse leidingen van nutsbedrijven.

Bedrijven

Verschillende raadsleden zijn kritisch over het feit dat die rekening volledig bij de huizenbezitters komt te liggen, waarbij de eigenaren van waardevolle woningen verhoudingsgewijs duurder uit zijn. Hoewel Ter Hark in deze economisch zware coronatijden er weinig voor voelt om ook bedrijven om een bijdrage te vragen, laat hij op verzoek van D66’er Dick Gutlich wel de financiële gevolgen voor woningbezitters en bedrijven in kaart brengen.