NOV Nieuws

Eerste stap naar bestuurlijke fusie gezet

De gemeenteraden van Noordwijk en Noordwijkerhout hebben tijdens hun raadsvergaderingen van 20 april 2017 de eerste formele stap gezet naar een bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout per 1 januari 2019. Daartoe hebben zij een herindelingsontwerp vastgesteld, dat voor een periode van 8 weken ter inzage wordt gelegd.

Amendement en motie Noordwijk
De gemeenteraden waren niet unaniem. In Noordwijk stemde Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig (LSNZ) tegen en in Noordwijkerhout NZ Lokaal. In de gemeenteraad van Noordwijk zijn een amendement en een motie aangenomen, zie hiervoor de bijlagen. LSNZ was tegen het amendement en het voorstel, maar voor de motie.

Inspraak
De procedure om een zienswijze in te dienen loopt van 26 april tot en met 20 juni 2017. Belanghebbenden worden gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven op de voorgenomen gemeentelijke herindeling. De gemeenten vinden het belangrijk om van hun inwoners te vernemen wat zij van een gemeentelijke herindeling vinden, wat hun zorgen of aandachtspunten zijn. Reacties kunnen tot en met 20 juni 2017 gestuurd worden naar de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De binnengekomen reacties worden gebundeld en van antwoord voorzien in een zogenoemde ‘nota van beantwoording’.

Colleges
De beide colleges hebben schriftelijk aan de gemeenteraden laten weten voorstander te zijn van een bestuurlijke fusie nadat onderzoeksbureau Twynstra Gudde na een verkenningsstudie geadviseerd had tot een bestuurlijke fusie over te gaan. De colleges gaan nu in opdracht van de raden de verplichte onderdelen voor het herindelingsadvies voorbereiden. Daarvoor gaan ze met elkaar in gesprek over hun ambities en wat dit betekent als er een nieuwe gemeente wordt gevormd.

Financiële scan
De komende periode wordt er door de provincie een financiële scan van de huidige gemeenten en de nieuw te vormen gemeente gemaakt.

Besluit herindeling
Op 6 juli 2017 nemen de gemeenteraden een definitief besluit over het herindelingsadvies van de colleges. Daarbij worden de ‘nota van beantwoording’ en de financiële scan betrokken.

Openbare vergaderingen
De raadsvergaderingen van 6 juli 2017 vinden tegelijkertijd plaats in de raadzalen van Noordwijk en Noordwijkerhout, aanvang 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de raadsvergaderingen bij te wonen. De raadsvergadering van Noordwijkerhout is ook live te volgen via de webcast op de gemeentelijke website. Bollenstreek Omroep (BO) zendt de raadsvergadering van Noordwijk live uit.

Vervolg
Nadat de gemeenteraden op 6 juli 2017 akkoord zijn gegaan met het herindelingsadvies, wordt het herindelingsadvies verzonden naar de provincie. De provincie stuurt het herindelingsadvies door naar de minister. Van juli 2017 - 1 januari 2019 wordt een wettelijk traject gevolgd onder regie van de minister. De gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk en Noordwijkerhout vinden later plaats, namelijk in november 2018. De nieuwe gemeente start op 1 januari 2019.

Links
• Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout
• Amendement: Herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout
• Motie: Herindeling Noordwijk en Noordwijkerhout nader onderzoek noodzakelijk
• Agenda en stukken raadsvergadering 20 april 2017 over herindelingsontwerp Noordwijk en Noordwijkerhout