NOV Nieuws
Eerste belangenverenigingen opgericht

Eerste belangenverenigingen opgericht

De oprichting van het ondernemersfonds in Noordwijk nadert zijn voltooiing. In december 2016 is de Stichting Ondernemersfonds Noordwijk opgericht. Deze stichting beheert de gelden die via de verhoging van de onroerende zaakbelasting (ozb) voor niet-woningen beschikbaar komen. De stichting heeft ook het convenant met de Gemeente Noordwijk getekend.

De gelden komen beschikbaar voor zes sectoren: de bedrijventerreinen, de non-profit sector, horeca en toerisme, de retail, de agrarische sector en de sector dienstverlening/overig. Sectoren richten zogenaamde belangenverenigingen op die besluiten over de besteding van de gelden die voor hun sector beschikbaar zijn. Inmiddels is een aantal belangenverenigingen opgericht. De komende weken zullen ook de andere belangenverenigingen van start gaan.

Uitnodiging

Binnenkort ontvangen de bedrijven en instellingen die te maken krijgen met de ozb verhoging een brief met de uitnodiging om lid te worden van de vereniging van de sector waartoe zij behoren. Hou daarnaast goed de website www.ondernemersfondsnoordwijk.nl in de gaten. Daar is de laatste informatie te vinden over het ondernemersfonds.