NOV Nieuws

Economische foto van Noordwijk

Op verzoek van het College van B&W heeft bureau Louter een “economische foto” gemaakt van de Gemeente Noordwijk.

Bureau Louter is gespecialiseerd in economisch onderzoek voor gemeenten en regio’s. De economische foto beantwoordde twee vragen. Wat zijn de sterke en zwakke punten van de economie van Noordwijk en hoe doet Noordwijk het in relatie tot de omliggende gemeenten?

Wat direct opvalt is dat de Gemeente Noordwijk hoog staat in de jaarlijkse ranglijst van Economische Toplocaties. Daar waar Noordwijk in voorgaande jaren rond plek 300 schommelde op de lijst van 370 gemeenten staat Noordwijk in de lijst van 2017 op plek 43. Noordwijk staat daarmee in de Top 50 van Nederland en ruim hoger dan onze omliggende gemeenten. Een prestatie waar de ondernemers en hun medewerkers trots op mogen zijn!

Uit de analyses in het rapport komt naar voren dat Noordwijk goed scoort in de sectoren zakelijke dienstverlening, de vrije tijd sector en de zorgsector. Het wekt geen verbazing dat ESA/Estec en de hotels hierin een belangrijke rol spelen. Een opvallende conclusie is bijvoorbeeld dat Noordwijk het toerisme beter in arbeidsplaatsen weet om te zetten dan Katwijk. Ook zorgt het grote aantal arbeidsplaatsen in Noordwijk en de regio voor een relatief lage werkloosheid in onze gemeente.

Uit het rapport blijkt daarnaast dat een aantal zaken die de economie op langere termijn bepalen in Noordwijk goed voor elkaar zijn. Wij kennen relatief veel starters. Ook verwachten de onderzoekers in Noordwijk een grotere bevolkgingsgroei dan het landelijk gemiddelde. Tenslotte worden de woonaantrekkelijkheid en de hoge opleiding van de beroepsbevolking geroemd.

Is het dan “louter” hosanna in Noordwijk? Nee, dat niet. Het rapport bevat kritische noten als het gaat om de filedruk die hoger is dan gemiddeld en de beperkte ruimte op de bedrijventerreinen. Bovendien is de aanwezigheid van ESA/Estec een wel erg belangrijke pijler onder de Noordwijkse economie. Als die wegvalt hebben we een probleem. Ons nieuwe kabinet realiseert zich dat gelukkig ook en zet extra middelen in om ESA/Estec voor Nederland te behouden. Ook is onze economie sterk verweven met de regionale economie. En die staat als geheel vrij laag op de economische lijstjes. Om de Bollenstreek economie op gang te krijgen is het belangrijk dat Noordwijk volop meedoet aan de Economische Agenda Duin & Bollenstreek.

Het rapport sluit af met de leuke constatering dat de relatie van de Gemeente Noordwijk met de Gemeente Noordwijkerhout het meest intensief is van alle gemeenten in de Bollenstreek. Het gaat dan om de onderlinge uitwisseling op de arbeidsmarkt, woningmarkt, en het gebruikmaken van elkaars voorzieningen. Het gevoel dat Noordwijk en Noordwijkerhout hun huwelijk met vertrouwen tegemoet kunnen zien wordt dus bevestigd door de cijfers.