NOV Nieuws

De Gouden Driehoek van het Retail Lab

Los van het begeleiden van de ideeën speelt het Retail Lab een belangrijke onafhankelijke rol als brug tussen de verschillende partijen en brengen zij belanghebbenden bij elkaar. 

 

De gemeente heeft zich uitgesproken om in 2020 de samenwerking tussen de gouden driehoek (Retail en horecaondernemers, vastgoed in de centrumgebieden en de gemeente) voort te willen zetten.

NOORDWIJK BINNEN

Pilot zitjes 

In Noordwijk Binnen loopt op dit moment in de Kerkstraat een pilot met enkele zitjes om de bezoekers een rustmoment te gunnen. Het gebruik hiervan valt door het slechte weer van de afgelopen weken tegen. De pilot wordt binnenkort geëvalueerd.

Beleving

Daarnaast zijn een aantal ideeën geopperd om met enkele evenementen bezoekers naar Noordwijk-Binnen te trekken. Zo is er gesproken om een bekend zomerevenement van Noordwijk Zee ‘door te trekken' naar Noordwijk Binnen. Maandagavond wordt hier een vervolg aan gegeven.

Shop in shop

Ondernemers in Noordwijk Binnen worden op dit moment benaderd om te kijken hoe ze in hun winkel collega-ondernemers onder de aandacht kunnen brengen. Voorbeeld: Boekhandel/slager - Kookboeken bij de slager/workshop in de boekhandel. Fotograaf/trimsalon - Expositie huisdierfoto/ met je huisdier op de foto. Dit kunnen ondernemers eenvoudig zelf organiseren. En kan eenvoudig navolging krijgen in Noordwijkerhout en Noordwijk Zee.

NOORDWIJK AAN ZEE

Hoofdstraat 100%

Relatief eenvoudige verbeteringen aan gevel of straat kunnen de uitstraling enorm verbeteren. Er zijn foto-impressies van mogelijke verbeteringen gemaakt om de discussie hierover met ondernemers, pandeigenaren en gemeente te begeleiden.

Doorstroming Hoofdstraat

Bezoekersstroom van de Hoofdstraat neemt aan de oostzijde plotseling af. Door het plaatsen van een tijdelijk verkooppunt ondersteund door een incentive programma van ondernemers kunnen bezoekers worden verleid door te lopen. Het idee is om middels een pilot vast te stellen of dit zou kunnen werken. De aanvraag hiervoor is in behandeling.

NOORDWIJKERHOUT

Beleving

Deze week was een eerste gesprek over ideeën om de beleving (met evenementen) te verhogen. Door omstandigheden is dat niet eerder gelukt. Afgesproken is om in samenwerking met Evenementencommissie Noordwijkerhout (ECN) toe te werken naar een evenementenkalender voor de hele gemeente. 

Los van bovenstaande ideeën zijn er ook een aantal quick wins te noemen:

- Vastgoed Noordwijk Binnen sessie voor aantrekkelijk aanbod
- Zichtbaarheid: Info sessie voor winkeliersvereniging voor het beter gebruik van de website van Noordwijk Marketing en content via hun website.
- Stichting FEIN koppelen aan Noordwijk Shopping Center m.b.t. doortrekken Ibiza festival naar Hoofdstraat.
- Aan Noordwijk Marketing is door het Retail Lab aangeboden om ondernemers/vastgoed te organiseren voor Identiteit project.
- Fotoshop foto’s gemaakt om verbeteringen Noordwijk Binnen te illustreren.