NOV Nieuws

Commissie Blauwe Cirkels

Tijdens een bijeenkomst op donderdag 11 mei bij de gemeente Voorhout heeft de Economische Adviesraad Commissie Blauwe Cirkels de door hen samengestelde rapporten met heel concrete voorstellen overhandigd aan de wethouders van de Duin- en Bollenstreek. Worden deze rapporten positief beoordeeld dan wordt er door de gemeenten geld beschikbaar gesteld om de plannen uit te voeren.

Vorig jaar zijn de aanbevelingen die het NOV heeft gedaan in het kader van de Omgevingsvisie 2030 concreet opgepakt. Samenwerken was het credo en om dit concreet te maken is Ir. Jan Kempers gevraagd om een inleiding te houden over de wijze van samenwerking zoals dat bij Heineken gestalte heeft gekregen. In een presentatie heeft Jan Kempers verteld hoe Groene Cirkels tot stand is gekomen en welke resultaten bereikt zijn. Kern van zijn betoog is dat alle betrokken partijen bij een project direct bij aanvang betrokken zijn en meedenken in het realiseren van doelstellingen. Het proces van besluitvorming wordt hierdoor enorm versneld. Met deze kennis zijn er 75 Noordwijkers en Duin- en Bollenstrekers aan de slag gegaan en hebben zo’n 200 ideeën ingeleverd.

Blauwe Tafels
Op basis van deze gegevens is een werkgroep aan de slag gegaan en heeft de voorstellen gerubriceerd en gekeken naar praktische haalbaarheid. De uitkomst is voorgelegd aan drie Blauwe Tafels. Een Blauwe Tafel bestaat uit zo’n twaalf mannen en/of vrouwen vanuit verschillende en aanvullende disciplines, vanuit de NOV, maar ook vanuit wetenschap en provinciaal en gemeentelijke bestuur. Deze drie Blauwe Tafels hebben drie rapporten opgeleverd: 1. Wellness en gezondheid, 2. Voeding en gezondheid en 3. Sport en gezondheid. Deze drie rapporten bieden veel aanknopings-punten voor Noordwijk en Omgeving om concrete activiteiten te starten. Zo zijn er aanbevelingen voor een kuuroordstatus en (sport)revalidatie, maar ook plannen voor een op gezondheid aangepast voedingspatroon en zijn er voorstellen voor bewegen in de breedste zin.

Hoe nu verder
De rapporten met heel concrete voorstellen zijn aangeboden aan de wethouders van de Duin-, en Bollenstreek en zullen getoetst worden aan haalbaarheid, de effecten voor de economie en de politieke haalbaarheid. Worden deze rapporten positief beoordeeld dan is er geld beschikbaar om de plannen uit te voeren. De werkgroep is enthousiast over het tot nu toe bereikte resultaat en wacht de ontwikkelingen nu verder af.