NOV Nieuws
Campagneteam Verplaats Windmolens vecht door

Campagneteam Verplaats Windmolens vecht door

Het campagneteam Verplaats Windmolens is elke dag bezig om ervoor te zorgen dat ministers Kamp en Schultz van Haegen hun plannen wijzigen naar de variant IJmuiden Ver. Om de campagne stevig te kunnen blijven voeren doet het campagneteam een beroep op alle ondernemers én Noordwijkers. Het is nog niet te laat!

De NOV ondersteunt het campagneteam Verplaats Windmolens. Bestuurslid Rens van Abswoude maakt onderdeel uit van het campagneteam en legt uit wat de status nu is. Rens: ‘Dankzij actief actievoeren zijn de plannen van minister Kamp om vanaf 5,4 km uit de kust windturbineparken te plaatsen, van tafel. Dat lijkt een overwinning, maar in plaats daarvan wil hij nu vijf hele grote parken van 700 MW elk, wat neerkomt op 140 turbines van 5 MW van elk 200 m hoog op een afstand vanaf 18 km voor de Nederlandse kust. Hiermee wordt de hele Hollandse kust visueel vol gezet met windturbines! Onze acties moeten dus doorgaan om ervoor te zorgen dat de windmolens verplaatst worden naar IJmuiden Ver.’

Verplaatsen

Het campagneteam is vóór windenergie en vóór verplaatsing naar IJmuiden Ver. Daarom blijven zij zich actief verzetten tegen de plannen van de ministers. Rens: ‘Als er wordt gekozen voor IJmuiden Ver is er veel meer ruimte. Voldoende voor alle turbines tot 2023 en uitbreiding hierna. Heel belangrijk: de turbines staan dan uit het zicht, achter de horizon. IJmuiden Ver is ook groen, misschien nog wel meer dan in het zicht van de kust! En in tegenstelling tot wat de minister schetst (zonder onderbouwing) hoeft dit niet duurder te zijn. Het gebied is per direct beschikbaar, er kan snel begonnen worden waardoor - vermits minister Kamp voldoende budget aan subsidies kan toewijzen - voor 2023 aan de doelstellingen kan worden voldaan. De gebieden voor de Hollandse Kust blijven beschikbaar voor bijvoorbeeld getijdenenergie. Onder water, dus niet zichtbaar, en het creëert werkgelegenheid voor windturbines op zee zonder de werkgelegenheid aan de kust om zeep te helpen. De beleving van de weidsheid, ruimte en ongereptheid (belangrijkste redenen voor strandbezoek) blijven onaangetast.’

En nu ACTIE!

Het campagneteam roept ondernemers en Noordwijkers op om een financiële bijdrage te doen, zodat de acties stevig voortgezet kunnen worden. ‘Er is geld nodig om onze acties richting de ministers en Tweede Kamer voort te kunnen zetten, en indien nodig, juridische stappen te ondernemen. De eerste donaties zijn dankbaar ontvangen en er zijn al toezeggingen van bedrijven en particulieren om te doneren. Wilt u ook in financiële zin bijdragen? Dat kan via het rekeningnummer van de Stichting Verplaats Windmolens Hollandse Kust, rekeningnr NL92RABO 0304816728 o.v.v. Campagne Windmolens.

Wat gebeurt er op dit moment?

18 km is volgens de ministers Kamp en Schultz van Haegen geen probleem. ‘Je ziet ze nauwelijks’. ‘Absoluut onwaar’, zegt Rens. ‘Je ziet ze heel goed. Dat hebben we kunnen zien aan de turbines van Luchterduinen. Ter beeldvorming: dit zijn 42 turbines van 3 MW van ‘slechts’ 130 m hoog, die zich op een afstand vanaf 23 tot 28 kilometer van de kust bevinden! 33% van alle dagen in het jaar zichtbaar, in de zomer 44% van alle dagen. Ook ’s nachts zichtbaar ‘dankzij’ de rode knipperverlichting op elk van de turbines.’ Om de ruimte tussen 18 en 23 km te gebruiken, moet de minister de aangewezen gebieden Hollandse kust uitbreiden richting kust. Hiervoor is een aanpassing in de plannen en wetgeving nodig. Dit proces loopt nu.

Onderzocht is wat het effect hiervan is op de lokale economieën, zoals het verblijf- en dagtoerisme. De onderzoeksuitkomsten variëren van € 65 miljoen minder inkomsten per jaar tot € 373 miljoen minder inkomsten per jaar! En dat dan alleen nog maar berekend voor de Zuid-Hollandse en Noord-Hollandse kust. De verschillen worden verklaard vanuit de basisinformatie. Met als gevolg verlies aan arbeidsplaatsen, wat kan oplopen naar 3800. De minister laat nu – naar aanleiding van de motie Mulder / Van Veldhoven - een onderzoek doen om uit te zoeken of de besparingen van velden in het zicht (60 miljoen per jaar gedurende 20 jaar) opwegen tegen de nadelige gevolgen langs de kust (65 - 373 miljoen per jaar). Dit onderzoek komt begin november naar de Kamer. De aanpassing van het Nationaal Waterplan komt in het eerste kwartaal 2016 naar de Eerste en Tweede Kamer.

Voor meer informatie: www.verzetwindmolens.nl