NOV Nieuws

Brief aan de formateur

Middels een brief  aan de formateur hebben de Noordwijkse Ondernemers Vereniging (NOV) en het Verenigd Bedrijfsleven Noordwijkerhout (VBN) op 1 december jl. 53 wensen en aandachtspunten aangedragen die van belang zijn voor de informatie en formatie van de nieuwe coalitie in de Gemeente Noordwijk.

De 53 punten zijn tot stand gekomen door onze ervaring met de Noordwijkse en Noordwijkerhoutse economie, via onze contacten met onze leden, ondernemers, onze deelname aan Bedrijfsleven Bollenstreek en onze contacten met andere stakeholders.

Het verzoek aan de formateur is om onze 53 punten een plaats te geven in een coalitieakkoord en in het collegewerkprogramma van het nieuw te vormen college.
 

Downloadversie: Brief aan de formateur