NOV Nieuws

Blauwe zones, groene cirkels

In een moderne en vrije samenleving zijn er goede initiatieven vanuit diezelfde samenleving om het “samen-leven” nog aantrekkelijker te maken. Voorbeelden van deze initiatieven zijn de blauwe zone, ofwel “blue zones”, en groene cirkels.

Het doel van een blauwe zone is om met een aantal maatregelen mensen “langer en beter” te laten leven. De Amerikaanse bedenker van de blauwe zone heeft daarbij gekeken naar culturen waar mensen aantoonbaar langer leven. Voorbeelden van deze maatregelen zijn uiteraard gezonder eten, meer bewegen en meer aandacht voor vrienden en familie. Maar overheid en bedrijfsleven kunnen mensen en medewerkers via beleid ook stimuleren er daadwerkelijk wat aan te doen.

Het concept van de groene cirkels is wat dichter bij huis ontstaan. Om precies te zijn in Zoeterwoude. Het intitatief van Heineken samen met de provincie en universiteit Wageningen streeft een klimaatneutrale HEINEKEN brouwerij, een duurzame economie én een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude na. Groene Cirkels creëert de samenwerking tussen bedrijven, ondernemers en kennisinstellingen in de regio.

De ligging en kwaliteiten van Noordwijk zijn redenen om goed na te denken of beide concepten wat voor “het merk” Noordwijk zijn. Op advies van de projectgroep Omgevingsvisie 2030 organiseert de NOV een discussiebijeenkomst. Hierbij zal de mede-bedenker van de groene cirkels van Heineken, alsmede lokale politici van alle kleuren, vertegenwoordigers uit het Noordwijkse bedrijfsleven en gemeentebestuur aanwezig zijn.

Een initiatief vanuit de NOV in het kader van samenwerken en verantwoord ondernemen. Als we daarna een beetje meer blauw doen en groen handelen geven we Noordwijk net weer dat beetje meer kleur dan het nu al heeft.