NOV Nieuws
Bijeenkomst Hospitality 2020

Bijeenkomst Hospitality 2020

Noordwijk moet een intiem dorp blijven

De bijeenkomst Hospitality 2020, georganiseerd door KHN, afdeling Noordwijk en de NOV, was druk bezocht. De avond was bedoeld om met elkaar een visie neer te leggen hoe Noordwijk er in de toekomst uit kan zien.

Insteek van de avond was te komen tot een advies richting de gemeente, over het te voeren beleid de komende jaren. Belangrijk uitgangspunt was: laat oude denkbeelden los. Door open te filosoferen en te brainstormen, kom je tot nieuwe inzichten.

Brainstormen

De aanwezige ondernemers, politici en andere belanghebbenden werden willekeurig verdeeld over kleine groepen. Met elkaar werd van gedachten gewisseld over de toekomst van Noordwijk op vijf thema’s: horeca algemeen, Boulevard, Grent, parkeren en retail. Aan de hand van stellingen werd de discussie door de aangewezen tafelleider geopend. De conclusie algemeen is dat Noordwijk kiest voor een intieme uitstraling, zoals je dat ook ziet in de Stokstraat en het Onze Lieve Vrouwe Plein in Maastricht. Ook zou Noordwijk een dorp moeten zijn waar drie generaties zich thuis kunnen voelen.

Boulevard

Voor de De KW Boulevard kwam naar voren dat die in de toekomst autoluw moet zijn, met terrassen aan de duinzijde van de boulevard. Het Duinlandschap is een wandelgebied met ruimte voor -drie generaties. Bezoekers treffen een gevarieerd palet van horeca- en retail en er zijn vaste kiosken op de boulevard. Door de sfeervolle verlichting, trekt de boulevard ook ’s avonds een gemêleerd publiek. De hoogwaardige evenementen die er vanaf april tot en met september op zowel Vuurtorenplein als Palaceplein plaatsvinden, zorgen voor een mooie verbinding tussen strand en winkelstraat.

Parkeren

Het thema parkeren zorgde zoals altijd voor een levendige discussie. Voor elke nieuwe parkeervoorziening is een parkeergarage het uitgangspunt. Als er dan toch bovengronds
losse parkeerplekken zijn, wordt daar schuin geparkeerd. Noordwijk moet zich positioneren als het dorp waar men electrische auto’s kan parkeren en opladen Daarnaast zijn er ook goede stallingsfaciliteiten voor scooters en fietsen. De goedkoopste variant is een P&R aan de rand van het dorp, waarbij in het hoogseizoen een gemoderniseerde en eenduidige Strandpendel de gasten naar het strand vervoert. De overheid heeft een convenant gesloten waarbij voor Noordwijkers en bezoekers het openbaar vervoer binnen Noordwijk gratis is.

Retail

In Noordwijk zijn onderling afspraken gemaakt om Retail en Horeca wederzijds te integreren.

In de Hoofdstraat treft men duurzame supermarkten, kleine specialisten en galerieën. De openingstijden zijn dynamisch. Als er winkels leeg staan worden deze binnen een week aangekleed of ingericht als showroom.

Grent

Actueel was de discussie over de Grent. Meerdere horecazaken staan te koop en er wordt druk nagedacht wat er moet gebeuren. De aanwezigen vonden dat de horeca behouden moet blijven, waarbij de voorkeur uitgaat naar een combinatie tussen Foodstreet en Discostreet. Daarnaast dient er extra ruimte te komen voor terrassen en dienen de sluitingstijden aangepast te worden. Zo zou het deur-dicht beleid 1 uur na de sluiting van de strandpaviljoens kunnen zijn. De Grent heeft een autoluw karakter zodat er optimaal genoten kan worden.

Verder uitwerken

De uitkomsten van de avond worden momenteel verder uitgewerkt en binnenkort aangeboden aan het college van B&W.