NOV Nieuws

Afscheid penningmeester

Tijdens de algemene ledenvergadering van 5 juni 2018 nam Rens van Abswoude afscheid als penningmeester van het NOV bestuur. Rens was al vanaf november 2002 penningmeester van de NOV. Hij is dus bijna 16 jaar penningmeester geweest. En dat is lang. Hij diende achtereenvolgens de voorzitters Victor Salman, Arjan Slobbe en Cees van Wijk.

Wat Rens kenmerkte waren zijn beoordelingsvermogen en zijn inzet voor zaken die hij echt belangrijk vindt. Dan ging het bijvoorbeeld om de Rijn-Gouwe lijn, de windmolens en het Ondernemersfonds. Wat Rens ook kenmerkt is dat hij niet van kosten houdt. Dat heeft ervoor gezorgd dat de NOV contributie sinds 1987 slechts één keer is verhoogd: bij de start van zijn bewind in 2002 van 250 gulden per jaar naar 115 euro per jaar. Sindsdien is de contributie gelijk. Rens is ook jarenlang penningmeester van Noordwijk Marketing geweest als afgevaardigde van de NOV. Het NOV bestuur wil Rens bedanken voor zijn enorme inzet voor het Noordwijkse bedrijfsleven.

Gezien zijn enorme verdienste voor de vereniging werd Rens met applaus benoemd als erelid.