NOV Nieuws

Aanvraag status Bad Noordwijk

De verschillende gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders ( Duin,- en Bollenstreek) stelden eind 2017 het uitvoeringsprogramma “Samen Succesvol” en de bijbehorende financiering voor de uitvoering vast. In het uitvoeringsprogramma zijn de samenvattingen van elf businesscases opgenomen, die onder meer door 75 vrijwilligers uit Noordwijk en de Duin en Bollenstreek tot stand kwamen.

Een van die businesscases is Wellness met als onderwerpen: Noordwijk een kuuroord, sportrevalidatie, gezondheid en voeding en gezondheid en sport. Een uitvoerige rapportage ligt hieraan ten grondslag en we gaan, in stappen, uitvoering geven aan diezelfde plannen. We starten nu met de realisatie om voor Noordwijk een kuuroord status te verkrijgen en daar komt nogal wat bij kijken, zo zullen er de navolgende activiteiten starten:

  • Inventarisatie en analyse van de aanwezige (potentiele) ruimtelijke en functionele gebiedskwaliteiten en belevingswaarden.
  • Inzicht verkrijgen in noodzakelijke wetenschappelijke analyses (zeewater, dieptegrondwater, klimaat, nog nader te bepalen natuurlijke producten van eigen bodem (t.b.v. ontwikkeling heilzame wellnessproducten/kruiden, duindoorn, etc.). De aan deze analyses gekoppelde voorwaarden en financiële en praktische voorwaarden voor de uitvoer.
  • Inzet van internationale experts op het gebied van toepassingen wellness en kuren (Medizinische Gutachten).
  • Opstellen notitie met aanbevelingen t.b.v. document “Balneological en Bioclimatic Report” voor de badplaats Noordwijk.
  • Site-inspectie vertegenwoordiger kwaliteit ESPA.
  • Coördinatie en uitwerking van het vereiste werkdocument en plan van aanpak.

Met Marlies Slobczak hebben wij gesprekken om ons te helpen bij de totstandkoming van onze kuuroord doelstellingen. Marlies is een expert op dit gebied en zij was de verantwoordelijke bij de kuuroord aanvragen van de Zeelandse gemeenten Domburg en Cadzand Bad. In Noordwijk wordt zij ondersteund door Marjolijn van der Jagt. Naast deze gemeenten in Zeeland heeft in Nederland Nieuweschans in Drenthe ook een kuuroord status, Noordwijk is dan de vierde en de enige aan de Noord,- en Zuid Hollande kust.

De kuuroord status zal bijdragen aan het versterken van de toeristische sector en aan een grotere bekendheid van de Duin,- en Bollenstreek. Maar met alleen deze status zijn wij er nog niet. Parallel aan deze aanvraag zullen er initiatieven worden gestart volgens de methode “Groene Cirkels” voor onder meer sportrevalidatie, diverse projecten op het gebied van voeding en sport. Kuuroord is de basis waarop straks al die activiteiten modulair kunnen worden ingevuld.

Er is geld ter beschikking, er zijn voldoende vrijwilligers en er zijn voldoende concreet uit te voeren plannen. Zoals bij de aanvang al is gemeld, we gaan beginnen!