NOV Nieuws
Aanvraag oprichting Ondernemersfonds Noordwijk ingediend

Aanvraag oprichting Ondernemersfonds Noordwijk ingediend

In haar algemene ledenvergadering van 9 november 2015 heeft het NOV bestuur mandaat gekregen om nadere afspraken te maken met de Gemeente Noordwijk over een ondernemersfonds. Om tot afspraken te komen heeft de NOV een aanvraag voor de oprichting van een ondernemersfonds ingediend bij het College van B&W in Noordwijk. Het college gaat deze aanvraag met een positief besluit voorleggen aan de Noordwijkse Gemeenteraad. De Gemeenteraad besluit uiteindelijk over de oprichting van een ondernemersfonds per 1 januari 2017.

Lees of download de aanvraag hier.

Ondernemersfonds Noordwijk

Het NOV bestuur heeft een onderzoek laten doen naar de voordelen van een ondernemersfonds in Noordwijk. Op basis van dit onderzoek concludeert het NOV bestuur dat een ondernemersfonds een oppepper is voor het economische klimaat in Noordwijk. Via een OZB verhoging genereert het ondernemersfonds structureel ongeveer € 350.000 per jaar om doelen te financieren die ten gunste komen van ondernemers. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld glasvezel in buitengebieden, parkmanagement, retailpromotie en Blue Zones. Ondernemers in de diverse gebieden en sectoren beslissen hier zelf over. Het is dus een fonds voor en door alle ondernemers. Maar ook OZB betalende zorginstellingen, scholen en de sport kunnen profiteren van de middelen in het Ondernemersfonds. Uitganspunt bij een ondernemersfonds is altijd ‘Wie betaalt bepaalt’. De ondernemers bepalen zelf waar het geld aan uitgegeven wordt.

Convenant

Onderdeel van de afspraken met de Gemeente Noordwijk is een convenant. Dit convenant regelt de afspraken tussen het Ondernemersfonds en de Gemeente Noordwijk. Belangrijke afspraken in het convenant zijn bijvoorbeeld dat het fonds wordt opgericht voor een periode van 3 jaar: 2017-2019. Het non-substitutie artikel regelt dat het Ondernemersfonds Noordwijk geen uitgaven zal doen die voor 1 januari 2017 ten laste van de gemeente zijn gekomen. Tevens zal het Ondernemersfonds Noordwijk geen uitgaven doen die gebruikelijk ten laste van de gemeente behoren te komen.

Economisch Ontwikkelings- en Innovatiefonds

Tegelijk met het besluit over het ondernemersfonds heeft het Noordwijkse college een besluit genomen om een Ontwikkelings—en Innovatiefonds in te stellen. Met dit fonds wil het college de Noordwijkse economie een push geven. De Gemeente Noordwijk zal jaarlijks € 100.000 storten in dit fonds. Het fonds zal nauw verbonden zijn aan het Ondernemersfonds zodat cofinanciering van projecten daadwerkelijk plaatsvindt.

Een push voor de economie van Noordwijk

Het NOV bestuur gelooft dat de combinatie Ondernemersfonds en Economisch Ontwikkelings- en Innovatiefonds een daadwerkelijk push geeft aan het economische klimaat van Noordwijk. Gezamenlijk is er € 450.000 beschikbaar voor doelen die door ondernemers worden aangebracht. Bovendien vertrouwt het NOV bestuur erop dat met beide fondsen daadwerkelijk samenwerking ontstaat tussen ondernemers onderling en ondernemers, instellingen en de Gemeente Noordwijk.