Save the date

SooS Archief

Sociëteit hosten

Meer informatie

NOV SooS organiseren

09 November 2021

20.00 uur - ,

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Geacht NOV-lid,

Het bestuur van de Noordwijkse Ondernemers Vereniging nodigt u van harte uit om een algemene ledenvergadering bij te wonen op dinsdag 9 november 2021 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) bij de Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103 te Noordwijk.

 

Vooraf aanmelden

Om organisatorische redenen stellen wij uw aanmelding vooraf zeer op prijs. Wij ontvangen uw aanmelding graag vóór 5 november a.s.

 

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen en uitgaande stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 8 december 2020
 4. Mededelingen door de voorzitter
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascommissie 2020
 8. Herverkiezing penningmeester Pieter van der Geest
 9. Benoeming ereleden
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering en borrel

 

Coronatoegangsbewijs

Gelet op de geldende maatregelen kunt u met een coronatoegangsbewijs laten zien dat u volledig gevaccineerd bent, een geldig herstelbewijs hebt, of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.